Giáo trình Đào tạo redhat linux cho mcsa, mcse

Mụclục chính Bài1: Giới thiệu, cài đặt Redhat, vàtổng quan cáclệnh thông thường . 3 Bài2: Cài đặt vàCấu hình DHCP Server . 21 Bài3: Cài đặt vàCấu hình DNS Server . 25 Bài4: Cài đặt vàCấu hình Samba Server . 31 Bài 5: Cài đặt vàCấu hình Squid Server . 45 Bài 6: Cài đặt vàCấu hình Apache Server . 51 Bài 7: Cài đặt vàCấu hình Sendmail . 73 Bài 8: Cài đặt vàCấu hình RAS . 79 Các phầnmềm côngcụhỗtrợ (third party) Bài 10: Webmin .Bài 11: Secure CRT .Bài 12: VNC .Phụlục Mộtsố websitehữuích.

Mụclục chính

Bài1: Giới thiệu, cài đặt Redhat, vàtổng quan cáclệnh thông

thường . 3

Bài2: Cài đặt vàCấu hình DHCP Server . 21

Bài3: Cài đặt vàCấu hình DNS Server . 25

Bài4: Cài đặt vàCấu hình Samba Server . 31

Bài 5: Cài đặt vàCấu hình Squid Server . 45

Bài 6: Cài đặt vàCấu hình Apache Server . 51

Bài 7: Cài đặt vàCấu hình Sendmail . 73

Bài 8: Cài đặt vàCấu hình RAS . 79

Các phầnmềm côngcụhỗtrợ (third party)

Bài 10: Webmin .

Bài 11: Secure CRT .

Bài 12: VNC .

Phụlục

Mộtsố websitehữuích.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY