Giáo trình đào tạo Marketing manager

1. Những khái niệm cốt lõi của marketing Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổchức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thịtrường. Hay Marketing là làm thịtrường, nghiên cứu thịtrường đểthỏa mãn nó. Chúng ta cũng có thểhiểu rằng Marketing là các cơchếkinh tếvà xã hội mà các tổchức và cá nhân sửdụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản phẩm trên thịtrường. Theo Philip Kotler thì marketing được hiểu nhưsau: Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thểcó được những gì họcần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trịvới những người khác. Khái niêm này của marketing dựa trên những khái niệm cốt lõi: nhu cầu, mong muốn và yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi phí và sựhài lòng, trao đổi, giao dịch và các mối quan hệ, thịtrường, marketing và những người làm marketing. Những khái niệm này được minh hoạtrong hình sau

1. Những khái niệm cốt lõi của marketing

Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổchức

lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra.

Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và

thỏa mãn nhu cầu của thịtrường. Hay Marketing là làm thịtrường, nghiên cứu thị

trường đểthỏa mãn nó. Chúng ta cũng có thểhiểu rằng Marketing là các cơchếkinh

tếvà xã hội mà các tổchức và cá nhân sửdụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong

muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản phẩm trên thịtrường.

Theo Philip Kotler thì marketing được hiểu nhưsau: Marketing là một quá trình

quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thểcó được những gì họ

cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có

giá trịvới những người khác.

Khái niêm này của marketing dựa trên những khái niệm cốt lõi: nhu cầu, mong

muốn và yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi phí và sựhài lòng, trao đổi, giao dịch và các

mối quan hệ, thịtrường, marketing và những người làm marketing. Những khái niệm

này được minh hoạtrong hình sau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY