Luận Văn Giao Thông - Cầu Đường

Giáo trình Tự động hóa thiết kế công trình giao thông

Giáo trình Tự động hóa thiết kế công trình giao thông


PHẦN I: MỞ ĐẦU . 11. Tổng quan về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thông.12. Đôi nét về các phần mềm dùng cho thiết kế công trình giao thông.33. Lựa chọn phần mềm dùng cho thiết kế công trình giao thông.44. Chuyên biệt hóa phần mềm.65. Kết chương .11PHẦN II: LẬP TRÌNH TRÊN ỨNG DỤNG N ...


Đề tài Nghiên cứu công nghệ gia công tia lửa điện –Thiết kế khuôn nhựa ép sản phẩm là móc đeo chìa khoá

Đề tài Nghiên cứu công nghệ gia công tia lửa điện –Thiết kế khuôn nhựa ép sản phẩm là móc đeo chìa khoá


- Phôi được định vị bằng bàn từ trên máy xung định hình GM-32F - Chế độ gia công: được tra trong tài liệu đi kèm theo máy. - Độ kéo dai xung: t1=30s - Thời gian ngắt: t0=1s. - Dòng điện I=15A - Điện áp: U=40(V) - Tốc độ gia công: 90mm3/phút - Dung môi cách điện: Dầu hoả CPC, áp suất phun 0,7k ...


Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ

Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ


PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG Chương 1 Tính khả thi của dự án và nhu cầu khí trên thị trường 1.1 Tính khả thi của dự án. 1.2 Nhu cầu khí tự nhiên ở Việt Nam. 1.3 Nhu cầu khí tự nhiên ở vùng Đông Nam Á, Nam Á, và thế giới. Chương 2 Hệ thống thu gom dầu và khí mỏ Bạch Hổ 2.1 Tổng quan về mỏ Bạch Hổ. ...


Đề tài Nghiên cứu hệ thống điều khiển truyền động dây chuyền xeo giấy

Đề tài Nghiên cứu hệ thống điều khiển truyền động dây chuyền xeo giấy


Mục lục Lời nói đầu Chương 1 TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY 1.1. Quy trình sản xuất giấy 1 1.2. Công nghệ dây chuyền xeo giấy 4 1.2.1. Hòm phun bột và bộ phận hình thành 4 1.2.2. Bộ phận ép 5 1.2.3. Bộ phận sấy 6 1.2.4. Bộ phận ép quang 7 1.2.5. Bộ phận cắt và cuộn lại 8 Chương 2 NGHIÊN ...


Tình hình hoạt động tại Thiết kế máy cắt kim loại

Tình hình hoạt động tại Thiết kế máy cắt kim loại


Lời nói đầu Chương I Nghiên cứu máy đã có 1.1 tính năng kỹ thuật của máy cùng cỡ 1.2 phân tích máy tham khảo Chương II Thiết kế máy mới 2.1 thiết kế truyền dẫn hộp tốc độ 2.2 thiết kế truyền dẫn hộp chạy dao 2.3 thiết kế các truyền dẫn còn lại Chương III Tính toán sức bền và chi tiết máy ...


Những kích thước cơ bản của thiết bị ngưng tụ baroomet

Những kích thước cơ bản của thiết bị ngưng tụ baroomet


I. Mở đầu 1 II. Sơ đồ - mô tả dây truyền sản xuất 3 III. Tính toán thiết bị chính 3 III.1. Tổng lượng hơi thứ bốc ra khỏi hệ thống (W (kg/h)) 3 III.2. Lượng hơi thứ bốc ra ở mỗi nồi 3 III.3. Nồng độ cuối của dung dịch trong mỗi nồi 4 III.4. Chênh lệch áp suất chung của hệ thống (p (at)) 4 I ...


Nghiên cứu phản ứng khoá nhóm chức - Oh của dãy thymidin và uridin

Nghiên cứu phản ứng khoá nhóm chức - Oh của dãy thymidin và uridin


Mở đầu 1 Phần1. Tổng quan 2 1.1. Cấu tạo của thymidin và uridin 2 1.2. Các phương pháp khoá nhóm chức OH của dãy nucleozit 3 1.2.1. Ankylhoá các nucleozit 4 1.2.1.1. Ankyl hoá các nucleozit bằng điazometan và hiđroxit trimetylsunfonyl 4 1.2.1.2. Ankyl hoá các nucleozit bằng ankylhalogenua tron ...


Phản nitrat hoá và xử lý nitơ trong hệ thống SBR thiếu khí.

Phản nitrat hoá và xử lý nitơ trong hệ thống SBR thiếu khí.


PHẦN I : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC CHỨA NITƠ 4 I.1. TÌNH HÌNH Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC CHỨA NITƠ : 4 I.2. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM NITƠ TRONG NƯỚC : 8 I.3. THỰC TRẠNG XỬ LÝ : 8 I.4. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC CHỨA NITƠ ĐẾN MÔI TRƯỜNG: 9 CHƯƠNG II :CƠ SỞ QUÁ TRÌNH KHỬ ...


Đề tài Thiết kế máy ép khuỷu eK2-6.3 và thiết kế quy trình công nghệ gia công trục khuỷu và thân máy

Đề tài Thiết kế máy ép khuỷu eK2-6.3 và thiết kế quy trình công nghệ gia công trục khuỷu và thân máy


Phần I: Nghiên cứu nguyên lý làm việc của máy ép khuỷu EK2-6.3T 1 Phần II: Tính toán thiết kế trục khuỷu và thân máy 4 I. Tính toán sơ bộ trục khuỷu 4 II. Tính toán thân máy 5 III. Hành trình đầu trượt 6 IV. Tốc độ đầu trượt 7 V. Số hành trình đầu trượt 7 VI. Công cho phép của máy 8 VII. Nhữ ...


Đề tài Trình bày tổng quan về công nghệ ADSL

Đề tài Trình bày tổng quan về công nghệ ADSL


Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ XDSL.5 1.1 Tổng quan về các phương thức truy nhập mạng.5 1.2 Công nghệ xDSL.8 1.3 Tình hình triển khai xDSL trên thế giới.10 Chương II: CƠ SỞ KỸ THUẬT XDSL.12 2.1 Một số vấn đề khi truyền dẫn tín hiệu trên mạng PSTN.12 2.1.1 Sự suy giảm.12 2.1.2 Môi trường ...


Đề tài Thiết kế máy ép khuỷu eK2-6.3 và thiết kế quy trình công nghệ gia công trục khuỷu và thân máy

Đề tài Thiết kế máy ép khuỷu eK2-6.3 và thiết kế quy trình công nghệ gia công trục khuỷu và thân máy


Phần I: Nghiên cứu nguyên lý làm việc của máy ép khuỷu EK2-6.3T 1 Phần II: Tính toán thiết kế trục khuỷu và thân máy 4 I. Tính toán sơ bộ trục khuỷu 4 II. Tính toán thân máy 5 III. Hành trình đầu trượt 6 IV. Tốc độ đầu trượt 7 V. Số hành trình đầu trượt 7 VI. Công cho phép của máy 8 VII. Nhữ ...


Tính toán nội lực và cốt thép cấu kiện của khung bê tông cốt thép

Tính toán nội lực và cốt thép cấu kiện của khung bê tông cốt thép


I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: 3 1.1.Tổng quan. 3 1.2. Giới thiệu các phần mềm đã có 3 1.3. Nội dung của đề tài phần Tin Học: 4 II. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN: 4 1. Lý thuyết tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật theo cường độ trên tiết diện thẳng góc. 4 1.1 Cấu kiện có tiết diện chữ nhật đặt cốt đ ...


Đề tài Tính toán và thiết kế qui trình công nghệ chế tạo thân máy

Đề tài Tính toán và thiết kế qui trình công nghệ chế tạo thân máy


Lời nói đầu Phần I thiết kế máy khoan bàn Chương I. Khảo sát một số máy tương tự 1. Chức năng của máy khoan bàn 2. Một số máy khoan bàn có độ chính xác cao a. Máy khoan bàn kiểu 2H106 b. Máy khoan bàn kiểu 2H112 3. Chọn máy cơ sở Chương II. Thiết kế máy mới I. Thiết kế động học máy khoan bà ...


Lập sơ đồ khung, sơ bộ xác định tải trọng nhập vào chương trình phân tích nội lực ETABS, tính toán nội lực kết cấu

Lập sơ đồ khung, sơ bộ xác định tải trọng nhập vào chương trình phân tích nội lực ETABS, tính toán nội lực kết cấu


A.KIẾN TRÚC 6 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 6 I. Tên công trình : 6 II. Giới thiệu chung: 6 CHƯƠNG II: CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CÔNG TRÌNH 6 I. Giải pháp mặt bằng: 6 II. Giải pháp mặt đứng: 7 III. Giải pháp cung cấp điện: 7 IV. Hệ thống chống sét và nối đất: 7 V. Giải pháp cấp, thoá ...


Đề tài Nghiên cứu về công nghệ không dây WiMax và ứng dụng

Đề tài Nghiên cứu về công nghệ không dây WiMax và ứng dụng


DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ 3 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 4 LỜI NÓI ĐẦU 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WIMAX 10 1.1/ Tổng quan về công nghệ không dây băng rộng 10 1.2/ Giới thiệu chung về công nghệ Wimax 11 1.2.1.Sự ra đời của Wimax 11 1.2.2.Hệ thống Wimax 14 1.2.3/Đặc điểm của công nghệ Wimax 16 1.2. ...


Đề tài Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho toà nhà trụ sở thời báo kinh tế Việt Nam 96 Hoàng Quốc Việt Hà Nội

Đề tài Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho toà nhà trụ sở thời báo kinh tế Việt Nam 96 Hoàng Quốc Việt Hà Nội


Lời nói đầu 1 Chương 1 : Sự cần thiết của điều hoà không khí, mô tả công trình, chọn thông số thiết kế 3 1.1 sự cần thiết của điều hoà không khí 3 1.1.1. ảnh hưởng của trạng thái không khí tới con người 3 1.1.2. ảnh hưởng của trạng thái không khí tới sản xuất 4 1.2. Mô tả công trình 5 1.3. Ch ...


Chuyên đề Máy sấy lồng và công nghệ nhuộm hoạt tính

Chuyên đề Máy sấy lồng và công nghệ nhuộm hoạt tính


LỜI MỞ ĐẦU 1 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CễNG TY DỆT MINH KHAI HÀ NỘI 2 1. Quỏ trỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 2 2. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doang của cụng ty 4 3. Đặc điểm mặt hàng của nhà mỏy 4 3.1. Đặc điểm cấu tạo và tớnh chất xơ sợi tạo nờn mặt hàng khăn bụng: 4 3.1.1. Đặc điểm ...


Đề tài thiết kế nhà máy sản xuất bia

Đề tài thiết kế nhà máy sản xuất bia


Mục Lục Lời nói đầu 1 Phần I: Lập luận để chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất bia 2 1. Khả năng tiêu thụ sản phẩm. 2 2. Địa điểm. 2 3. Vùng nguyên liệu. 2 4. Hợp tác hóa. 2 5. Khả năng cung cấp điện. 3 6. Cấp nước. 3 8. Nhiên liệu. 3 10. Giao thông vận chuyển. 3 11. Lực lượng lao động ...


Tổng quan về quá trình sản xuất mtbe

Tổng quan về quá trình sản xuất mtbe


CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MTBE 4 A . Giới thiệu chung về MTBE 4 I . Tính chất của MTBE 4 1. Tính chất lí học của MTBE 4 2. Tính chất hoá học của MTBE 5 II . ứng dụng của MTBE 7 III. Nhu cầu và sản lượng của MTBE trên thế giới 8 IV. Các phương pháp tổng hợp MTBE 9 1. Cơ sở hoá ...


Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, thời gian tẩm Amoniac (NH3) đến một số chỉ tiêu chất lượng của gố biến tính

Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, thời gian tẩm Amoniac (NH3) đến một số chỉ tiêu chất lượng của gố biến tính


- Nghiên cứu các phương pháp hóa mềm khác để có thể đạt được chất lượng cao hơn nữa. - Mặc dù khi gỗ được qua xử lý bằng dung dịch Amoniac khả năng đàn hồi trở lại rất ít nhưng cho dù có ít đi chăng nữa thì vẫn ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Đều này đòi hỏi cần nghiên cứu các giải pháp để loại bỏ ...