Giáo án Vật lý khối 10 Bài 7 - Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

II. Tìm hiểu sai số phép đo

a) Mục tiêu hoạt động:

- Phát biểu được thế nào là sai số của phép đo các đại lượng vật lí.

- Nắm được hai loại sai số: sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống (chỉ xét sai số dụng cụ).

- Biết cách xác định sai số dụng cụ, sai số ngẫu nhiên.

- Biết tính sai số của phép đo trực tiếp.

- Biết tính sai số phép đo gián tiếp.

- Biết cách viết đúng kết quả phép đo, với số các chữ số có nghĩa cần thiết.

b) Nội dung

GV cho HS thảo thảo luận nhóm, trả lời vào phiếu học tập 3.

PHIẾU HỌC TẬP 3.

1. Sai số hệ thống là gì? Cách xác định sai số này?

2. Sai số ngẫu nhiên là gì?

3. Cách tính giá trị trung bình sau n lần đo?

4. Ý nghĩa của giá trị trung bình là gì?

5. Cách xác định sai số tuyệt đối ứng với 1 lần đo?

6. Cách xác định sai số tuyệt đối trung bình ứng với n lần đo?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY