Giáo án tổng hợp các môn khối lớp 1 - Tuần 6 năm 2018 - 2019

I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

1. Kiến thức: - Nhận biết đư¬ợc số l¬ượng trong phạm vi 10; biết đọc biết viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.

- Thực hiện tốt các bài tập liên quan đến các số trong phạm vi 10.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng cách đọc, viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10 để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm bài tập 1, 3, 4.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY