Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 26

I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết được khái niệm thủ tục dùng trong đời sống. Từ đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niệm thủ tục trong Logo.

- Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là một tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng.

- Nắm được các thành phần của một thủ tục trong Logo:

+ Nhận biết dấu hiệu khởi đầu (từ khoá TO), dấu hiệu kết thúc (từ khoá END) của một thủ tục.

+ Biết các quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của Logo.

+ Nhận biết các lệnh trong thân thủ tục.

- Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong bài học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY