Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 11 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

1. Mục đích, yêu cầu:

- Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính.

- Mở và lưu bảng tính.

- Chọn các đối tượng trên trang tính.

Hoạt động 2: Bài tập 2 (35’)

a) Mở bảng tính

- Mở bảng tính mới: Vào File  New

- Mở bảng tính có sẵn:

+ Mở thư mục chứa file và nháy đúp chuột vào file để mở

+ Vào File  Open, chọn thư mục, chọn file để mở

b) Lưu bảng tính với một tên khác

Vào bảng chọn File  Save As

* Bài 1: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính

- Hàng, cột, ô, hộp tên, thanh công thức, tên trang tính

- Nháy chuột kích hoạt các ô tính và quan sát sự thay đổi ở hộp tên

- Nhập dữ liệu và quan sát sự thay đổi trên thanh công thức. So sánh dữ liệu ở ô và thanh công thức

- Gõ = 5+7 vào một ô và ấn Enter. Chọn lại ô và so sánh dữ liệu trong ô và thanh công thức

* Bài 2: Thực hành chọn các đối tượng trên trang tính

- Chọn 1 ô, 1 hàng, 1 cột, 1 khối và quan sát sự thay đổi của hộp tên

- Chọn cả ba cột A, B, C

- Chọn 1 đối tượng bất kì rồi nhấn phím Ctrl và chọn tiếp 1 đối tượng khác không liền kề

- Nháy chuột ở hộp tên và nhập B100, A:A, A:C, 2:2, 2:4, B2:D6, nhấn Enter

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY