Giáo án Số học khối 6 - Tuần 5

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Kiến thức: HS nắm đợc công thức chia hai luỹ thừa cùng cơ số, quy ớc a0=1 (a0)

Kĩ năng: HS biết chia hai luỹ thừa cùng cơ số. Rèn luyện cho HS tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số.

Thái độ: Giáo dục tính cẩn thân cua HS

Định hướng phỏt triển năng lực

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sỏng tạo

- Năng lực hợp tỏc

- Năng lực sử dụng ngụn ngữ

- Năng lực tớnh toỏn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY