Giáo án Sinh học lớp 9 - Tuần 19

1. Hướng dẫn một số công thức áp dụng.

a. Công thức tính số tb con và 1 số nst trong các tb con được tạo ra sau giảm phân:

Biết mỗi tinh bào bậc I qua giảm phân tạo ra 4 giao tử đực(tinh trùng)và mỗi noãn bào bậc I qua giảm phân tạo ra 1 giao tử cái (trứng) và 3 thể cực.Tinh trùng, trứng, thể định hướng đều là những tb đơn bội (n) nên:

- Số tinh trùng được tạo ra = 4 lần số tinh bào bậc I

- Số trứng được tạo ra = số noãn bào bậc I.

- Số thể cực = 3 lần số noãn bào bậc I.

- Số nst trong các giao tử ( tinh trùng hoặc trứng) hay số nst trong các thể định hướng được xác định bằng số giao tử (hay số thể định hướng) nhân với bộ nst đơn bội.

b. Tính số hợp tử được tạo thành và hiệu xuất thụ tinh của hợp tử.

-Trong thụ tinh một tinh trùng (n) kết hợp với một trứng (n) tạo ra hợp tử (2n).

Số hợp tử = số trứng được thụ tinh = Số tinh trùng được thụ tinh.

- Hiệu suất thụ tinh (HSTT) của giao tử một giới nào đó là tỉ lệ giữa số giao tử đó được thụ tinh so với tổng số giao tử của giới đó tham gia vào quá trình thụ tinh.

HSTT của trứng = (Số trứng được TT: Tổng số trứng tham gia TT) x 100%

HSTT của tinh trùng

= ( Số tinh trùng được TT: Tổng số tinh trùng tham gia TT) x 100%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY