Giáo án Sinh học lớp 9 - Tuần 18

I. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH.

Câu 1: Giao tử là gì? Hãy trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

a.Giao tử là những TB sinh dục đơn bội n NST được tạo ra từ sự giảm phân của TB sinh giao tử (noãn bào bậc I hoặc tinh bào bậc I) và có khả năng thụ tinh để tạo ra hợp tử.

b.Quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở động vật:

+ Phát sinh giao tử đực:

Các TB mầm ở cơ thể đực nguyên phân nhiều lần liên tiếp tạo ra nhiều TB con được gọi là tinh nguyên bào. Các tinh nguyên bào phát triển thành các tinh bào bậc I.Mỗi tinh bào bậc I qua giảm phân I cho 2 tinh bào bậc 2.Mỗi tinh bào bậc II qua giảm phaanII cho 2 tinh tử và các tinh tử đều phát triển thành tinh trùng (giao tử đực)

+ Phát sinh giao tử cái:

Các TB mầm ở cơ thể cái nguyên phân nhiều lần liên tiếp tạo ra các TB con là noãn nguyên bào.Các noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc I.

Mỗi noãn bào bậc I qua giảm phân I cho ra 1 TB có kích thước nhỏ là thể cực thứ nhất và 1 noãn bào bậc II có kích thước lớn. Noãn bào bậc II tiếp tục qua giảm phân II cho ra 1 thể cực thứ 2 có kích thước nhỏ và 1 TB trứng có kích thước lớn và chỉ có TB trứng (giao tử cái) mới có khả năng tham gia thụ tinh.Còn 3 thể cực không có khả năng tham gia thụ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY