Giáo án Sinh học lớp 9 - Ôn tập: Lai hai cặp tính trạng

Vậy qua thí nghiệm lai hai cặp tính trạng, bằng phương pháp phân tích tỉ lệ di truyền các tính trạng ở thế hệ lai, Men Đen đã phát hiện ra định luật phân li độc lập của các cặp tính trạng.

Câu 3: Qua thí nghiệm lai hai cặp tính trạng – Men Đen đã phát minh ra các định luật và quy luật nào? Hãy nêu nội dung?

- Định luật phân li độc lập: Khi lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ phân li của các cặp tính trạng hợp thành nó.

- Quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

Câu 4: Điều kiện đúng của định luật phân li độc lập là gì?

- Bố mẹ phải thuần chủng về các tính trạng đem lai.

-Tính trạng trội phải trội hoàn toàn.Cặp tính trạng tương phản.

- Số lượng cá thể lai phải đủ lớn.

- Mỗi gen chỉ quy định 1 tính trạng đang xét.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY