Giáo án Sinh học khối lớp 9 - Tuần 20

Bài 1:Có 4 tb sinh dưỡng của ruồi giấm đều nguyên phân 3 lần liên tiếp và đó sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương là một số nst.Hóy xỏc định:

a.Số tb con được tạo ra?

b.Số lượng nst do môi trường cung cấp?

c.Số nst có trong các tb con được tạo ra?

Bài 2: Có một số tb sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần liên tiếp , cỏc tb con tạo ra cú chứa 3072 nst . Hóy xỏc định :

a.Số tb sinh dưỡng ban đầu?

b.Số nst môi trường cung cấp cho các tb sinh dưỡng trên nguyên phân ( biết 2n = 48)

Bài 3:Tổng số tinh trùng được tạo ra từ sự giảm phân trong cơ thể của 1 gà trống là 440 . Các tinh trùng nói trên đều tham gia thụ tinh với 1 gà mái và tạo được 22 hợp tử . Số nst trong cỏc hợp tử 1936 nst.

a. Số tinh bào bậc I tham gia tạo giao tử là bao nhiờu?

b. Hiệu suất thụ tinh của tinh trựng?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY