Giáo án Sinh học 6 - Chủ đề Rễ

Hoạt động 2: Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ.

VĐ 1: Cấu tạo miền hút của rễ:

- Gv: Treo tranh H: 10.1, giới thiệu tranh về: Các miền hút của rễ.

- Gv: Treo bảng phụ. Cho hs sử dụng kính lúp qs miền hút của 1 rễ cây:

H: Nêu cấu tạo của miền hút ?

- Hs: Trả lời Gv: Ghi nhanh nội dung vào bảng phụ(ở cột 1: cấu tạo).

- Gv: Cho hs nhận xét, bổ sung:

Vỏ: Biểu bì, thịt vỏ.

Trụ giữa: Bó mạch, ruột. .

H: Nêu cấu tạo của từng bộ phận bộ trên ?

- Hs: Trả lời Gv: Ghi nội dung vào bảng phụ(ở cột 2).

- Gv: Yêu cầu hs quan sát H:10.2.

H: Vì sao mỗi tế bào là một lông hút ? Nó có tồn tại mãi không ?

- Hs: Trả lời: Vì nó làm nhiệm vụ hút nước & muối khoáng.Nó không tồn tại mãi.

- Gv: Cho hs nhận xét, bổ sung .Khắc sâu kiến thức cho hs qua tranh.

Yêu cầu hs hoàn thành nội dung( như bảng phụ).

VĐ 2: Tìm hiểu chức năng của miền hút.

-Gv:Tiếp tục cho hs hoạt động nhóm: Tìm hiểu chức năng của miền hút.

H: Cho biết chức năng của từng bộ phận miền hút ?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY