Giáo án Phụ đạo Vật lý 12 tuần 4, 5: Lập phương trình dao động - Con lắc lò xo - con lắc đơn

Bài 1: Chọn câu trả lời sai: Năng lượng dđ của một vật dđđh:

A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T. B. Bằng động năng của vật khi vật qua VTCB.

A. Tăng 4 lần khi biên độ tăng gấp 2 lần. D. Không đổi theo thời gian.

Câu 2(HS khá giỏi): Một chất điểm có khối lượng m= 1g dđđh với chu kì T= /5 s. Biết năng lượng dđ của nó là 8 mJ. Biên độ dđ của chất điểm là: A. 40 cm; B. 20 cm; C. 4 cm; D. 2 cm.

Câu 3: Năng lượng của một vật dđđh:

A. Tăng 81 lần khi biên độ tăng 3 lần và tần số tăng 3 lần. B. Giảm 16 lần khi biên độ giảm 4 lần và tần số giảm 4 lần.

C.Tăng 3 lần khi tần số giảm 3 lần và biên độ tăng 9 lần . D. giảm 15 lần khi tần số dđ giảm 5 lần và biên độ dđ giảm 3 lần

Câu 4: Động năng của một vật dđđh:

A.Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T. B. Khi vật qua VTCB có giá trị bằng thế năng của nó ở cùng vị trí đó.

C.Tăng 4 lần khi biên độ tăng gấp 2 lần. D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

Câu 5: Một vật dđđh với biên độ A= 10 cm. Li độ của vật tại nơi động năng bằng 3 lần thế năng là:

A. 5 cm; B. – 5 cm; C. Câu A và B đều đúng; D. Một giá trị khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY