Giáo án môn Tin học khối 6 năm 2018 - Bài 2: Các dạng thông tin

PP: Vấn đáp, tự học

*Kĩ thuật: tia chớp, đọc tích cực

*Năng lực hình thành: NL tự học, NL giao tiếp, NL nhận biết ba d¹ng tån t¹i chÝnh cña th«ng tin

-Quan s¸t hs ®äc môc 1

-Y/c 1 hs ®äc to môc 1

-H•y cho biÕt ba d¹ng tån t¹i chÝnh cña th«ng tin?

-Gäi mét vµi hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

-KiÓm tra, chèt kiÕn thøc cña môc 1.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY