Giáo án môn Số học lớp 6 - Trường THCS Kim Đồng - Tiết 1: Tập hợp, phần tử của tập hợp

TN nhỏ hơn 4, ta đặt tên cho tập hợp đó là A và viết các số trong hai dấu ngoặc nhọn.

- Viết lên bảng.

- Yêu cầu HS đặt tên cho tập hợp các chữ cái a, b, c.

- Giới thiệu các kí hiệu ;  của một tập hợp

- Các số: 0; 1; 2; 3 là các phần tử của tập hợp A nên ta viết 0  A ; 1  A ;

2  A ; 3  A

- Các chữ cái a, b, c là phần tử của tập hợp B.

Nên ta viết a  B, b  B,

c  B.

- Các phần tử của tập hợp

A mà không thuộc tập hợp B ta viết 0  B; 1  B hay a  A; B  A.

- Giới thiệu cách viết tập hợp A và B bằng hình vẽ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY