Giáo án môn Sinh học lớp 9 - Tuần 23

Bài 2:

a. số lần nhân đôi của mỗi gen:

Gọi x là số lần nhân đôi của mỗi gen . Ta có số gen con bằng 2x. có thể là :

21 , 22 , 23 , 24 , 25 .

Mà theo bài ra : Gen a và gen b nhân đôi cho tổng số 24 gen con – Ta có:

24 = 16 + 8 = 24 + 23

Do gen a có số lần nhân đôi nhiều hơn gen b nên:

Gen a nhân đôi 4 lần.

Gen b nhân đôi 3 lần

b. Số gen con được tạo ra sau quá trình nhân đôi :

a.2x = 4 x 8 = 32 ( gen)

Goi N (a) và N (b) lần lượt là số nu của mỗi gen a và b - Theo đầu bài ta có :

N(b) = 2N(a)

Vậy : N(a) + N(b) = 3600 mà N(b) = 2N(a)

Suy ra : N(a) = 3600 : (2+1) = 1200 (nu)

N(b) = 1200 x 2 = 2400(nu)

Gen a nhân đôi 4 lần – số lượng nu MTCC cho gen a là;

(24 – 1 ).N(a) = 15 .1200 = 18000 (nu)

Gen b nhân đôi 3 lần , suy ra số lượng nu MTCC cho gen b là:

(23 – 1 ) . N(b) = 7 x 2400 = 16800 (nu)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY