Giáo án môn Sinh học lớp 9 - Tuần 10

Câu 1 (1,5đ)

Biến dị tổ hợp là gì? Cho ví dụ ?

Giải thích vì sao biến dị tổ hợp xuất hiện nhiều ở hình thức sinh sản hữu tính và hạn chế xuất hiện ở sinh sản vô tính?

Câu 2 (2 đ)

So sánh hai hình thức phân bào nguyên phân và giảm phân?

Câu 3 (1,5đ)

Nguyên nhân, cơ chế hình thành thể đa bội, đặc điểm của thể đa bội ? Phựơng pháp nhận biết thể đa bội?

Câu 4:(1đ)

Một ngựời có bộ NST gồm (44A + XXY). Hãy giải thích về sự bất thựờng của bộ NST giới tính này. Chúng bắt nguồn từ bố hay mẹ ? Tại sao?

Câu 5 (2đ)

Một gen có A= 20% tổng số nuclêôtitcủa gen và G = 900. Khi gen tự nhân đôi một số lần , môi trựờng nội bào đã phải cung cấp 9000 nuclêôtit loại A.

a- Xác định số lần gen tự nhân đôi?

b- Số gen con đựợc tạo thêm là bao nhiêu?

c- Tính chiều dài của gen?

d- Tính số cặp nuclêôtit mỗi loaị còn lại mà môi trựờng nội bào cần cung cấp?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY