Giáo án Lịch sử 12 tiết 22 bài 18: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Hoạt động 2 (10 phút): Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ nhất

II. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ nhất

* Mục tiêu:

- HS trình bày được hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ nhất 10/1930.

- Trình bày được nội dung, phân tích được những ưu điểm và hạn chế của luận cương chính trị 10/1930.

* Phương thức:

- GV giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu tài liệu, trao đổi và trình bày hoàn cảnh, nội dung của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ nhất 10/1930; Trình bày nội dung, phân tích những ưu điểm và hạn chế của luận cương chính trị 10/1930.

- Trong hoạt động này GV có thể tổ chức cho HS hoạt động cá nhân sau đó thảo luận cặp đôi và trình bày ý kiến

1) Trình bày được hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ nhất 10/1930.

2) Trình bày nội dung, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của luận cương chính trị 10/1930?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY