Giáo án Lịch sử 11 hoàn chỉnh

BÀI 16.

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

(1918 – 1939)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

Hiểu biết về tình hình chung ở Đông Nam Á và ở một số nước Lào, Campuchia.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện khả năng tổng hợp, hệ thống hoá các sự kịên lịch sử.

- Nâng cao khả năng phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử.

3. Thái độ

- Thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó giữa các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do.

- Nhận thức rõ tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc bị áp bức.

4. Năng lực hướng tới: Làm cho HS hiểu được:

-Vị trí của phong trào Ngũ tứ trong quá trình phát triển phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản ở Trung Quốc.

- Vị trí của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo khuynh hướng Tư sản ở Ấn Độ.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY