Giáo án Lịch sử 11 Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

2. Những chuyển biến về xã hội.

* Mục tiêu

- Trình bày được cơ cấu xã hội Việt Nam đầu TK XX dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp; sự hình thành và phân hoá các giai cấp trong xã hội. Phân tích được nguyên nhân, hệ quả của sự chuyển biến sâu sắc về xã hội

- Bước đầu đánh giá được vị trí, vai trò của mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội đối với công cuộc giải phóng dân tộc.

* Phương thức

- Gv yêu cầu 4 nhóm được giao nhiệm vụ tìm hiểu ở nhà, chuẩn bị từ 1-2p trước khi lên trình bày và đặt câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi của nhóm khác, giáo viên:

+ Nhóm 1: Tìm hiểu về giai cấp địa chủ và câu hỏi (có thể liên quan nội dung của nhóm hoặc của nhóm khác)

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về giai cấp nông dân và câu hỏi (có thể liên quan nội dung của nhóm hoặc của nhóm khác.)

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về công nhân và câu hỏi (có thể liên quan nội dung của nhóm hoặc của nhóm khác.)

+ Nhóm 4: Tìm hiểu về tư sản và tiểu tư sản và câu hỏi (có thể liên quan nội dung của nhóm hoặc của nhóm khác)

- Giáo viên có thể đặt câu hỏi cho các nhóm, cho các nhóm bình chọn nhóm nào trình bày hay nhất, giáo viên nhận xét, kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY