Giáo án Giáo dục công dân 10 cả năm

PHẦN THỨ HAI

CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 10 (1Tiết)

QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

- Nêu được thế nào là đạo đức.

- Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán.

- Hiểu được vai trò đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.

2. Về kĩ năng

Phân biệt được hành vi vi phạm đạo đức với hành vi vi phạm pháp luật và hành vi không phù hợp với phong tục, tập quán.

3. Về thái độ

Cần coi trọng đạo đức trong đời sống xã hội.

4.Năng lực hướng tới

- Năng lực tự nhận thức tìm hiểu khái niệm; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- SGK, SGV GDCD 10, Máy chiếu hoặc băng hình (nếu có), về phong tục tập quán hoặc pháp luật.

- Giấy khổ to, bút dạ, kéo, hồ dán.

2. Học sinh

- SGK, vở ghi, tranh, ảnh, sơ đồ liên quan đến nội dung bài học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY