Giáo án Giáo dục công dân 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1a. Triết học là hệ thống các quan điểm chung nhất về thế giới và vị trí của

A. con người trong thế giới đó B. mọi sự vật trong thế giới đó.

C. mọi sinh vật trong thế giới đó. D. mọi hiện tượng trong thế giới đó.

Câu 2a. Đối tượng nghiên cứu của triết học là

A. mọi sự vật, hiện tượng. B. con người và giới tự nhiên.

C. quy luật chung nhất và phổ biến nhất. D. con số, hình vẽ, quy luật.

Câu 3a. Thế giới quan là toàn bộ quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của

A. con người. B. công việc. C. nhận thức. D. xã hội

Câu 4b. Điểm khác nhau cơ bản của triết học với các môn khoa học cụ thể là ở điểm nào dưới đây?

A. Nội dung nghiên cứu. B. Đối tượng nghiên cứu.

C. Phương pháp nghiên cứu. D. Hình thức nghiên cứu.

Câu 5b. Để phân chia thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm cần dựa vào căn cứ nào dưới đây?

A. Đối tượng nghiên cứu của triết học. B. Cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.

C. Nội dung nghiên cứu. D. Phạm vi nghiên cứu.

Câu 6b. Các kiến thức sau kiến thức nào thuộc kiến thức triết học?

A. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương 2 cạnh góc vuông.

B. Ngày 27/7 là ngày thương binh liệt sĩ.

C. Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. D. Giáo dục là quốc sách hàng đầu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY