Giáo án Đại số 8 - Tuần 25

I. Mơc tiªu:

- VỊ kin thc: Luyện tập cho HS giải bài toán bằng cách lập phương trình qua các bước : Phân tích bài toán , chọn ẩn số , biểu diễn các đại lượng chưa biết , lập phương trình , giải phương trình đối chiếu điều kiện của ẩn để trả lời

- VỊ k n¨ng: RÌn k n¨ng chn n , k n¨ngbiĨu diƠn ®¹i l­¬ng ch­a bit qua n vµ qua ®¹i l­ỵng®· bit

- VỊ th¸i ®: cn thn s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh chọn n

- Định hướng phát triển năng lực: Hình Thnh năng lực tính toán,năng lực tự học, năng lực sáng tạo.,năng lực ngôn ngữ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY