Giáo án Đại số 8, học kì I - Tuần 4

I) MUẽC TIEÂU:

- Về kiến thức: HS hiểu và nhớ ủửụùc caực haống ủaỳng thửực :

Toồng hai laọp phửụng, Hieọu hai laọp phửụng

- Về kĩ năng: Bieỏt vaọn duùng haống ủaỳng thửực ủeồ giaỷi baứi taọp.

- Về thái độ: Reứn luyeọn kyừ naờng tớnh toaựn, caồn thaồn, khoa hoùc học sinh có tính tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó, trung thực tự trọng.

- Định hướng phát triển năng lực học sinh: Năng lực chung: Năng lực tính toán,năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự quản lý, NL giao tiếp, NL hợp tác,NL sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, NL sử dụng ngôn ngữ. Năng lực chuyên biệt: NL tư duy, NL mô hình hóa toán học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY