Giáo án Đại số 8, học kì I - Tuần 3

I) Mục tiêu:

- Về kiến thức: HS hiểu ủửụùc caực haống ủaỳng thửực : Laọp phửụng cuỷa moọt toồng, laọp phửụng cuỷa moọt hieọu

- Về kĩ năng: Bieỏt vaọn duùng ủeồ giaỷi moọt soỏ baứi taọp ủụn giaỷn

- Về thái độ: Reứn luyeọn khaỷ naờng quan saựt, nhaọn xeựt chớnh xaực ủeồ aựp duùng haống ủaỳng thửực ủuựng ủaộn vaứ hụùp lyự. học sinh có tính tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó, trung thực tự trọng.

-Định hướng phát triển năng lực học sinh: Năng lực chung: Năng lực tính toán,năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự quản lý, NL giao tiếp, NL hợp tác,NL sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, NL sử dụng ngôn ngữ. Năng lực chuyên biệt: NL tư duy, NL mô hình hóa toán học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY