Giáo án các môn khối 5 (soạn theo mẫu mới)

A. MỤC TIÊU:

Kiến thức

- Nắm được cách sử dụng phép toán chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư

- Nắm được cách sử dụng các lệnh in thông tin ra màn hình.

Kỹ năng:

- Hiểu phép toán chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư

- Hiểu thêm về các lệnh in thông tin ra màn hình.

Thái độ:

- HS nghiêm túc trong học tập và thực hành.

B. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, giỏo ỏn, phũng mỏy, mỏy chiếu

- HS: Chuẩn bị trước bài ở nhà.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY