Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 10

I. MỤC TIÊU :

- Biết c¸c ®o¹n th¼ng råi ghi tªn ®o¹n th¼ng ®ã. Biết đo ®é dµi cây thước, hộp bút, cuốn sách toán 3 råi ghi kÕt qu¶ ®o vµo chç chÊm Biết đổi đơn vị m, cm, dm.

- Nhìn tranh nèi được chiÒu cao víi sè ®o thÝch hîp

- Rèn kỹ năng tính chính xác.

II. CHUẨN BỊ :

Sác bài tập ôn luyện. Hình có liên quan đến bài tập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY