Giải pháp tài chính phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM 4

1.1. SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 4

1.1.1. Thị trường bất động sản 4

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm bất động sản 4

1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm thị trường bất động sản 7

1.1.2. Sự phát triển thị trường bất động sản 10

1.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển thị trường bất động sản 10

1.1.2.2. Các nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản 12

1.1.2.3. Các nhân tố phản ánh sự phát triển của thị trường bất động sản 18

1.2. CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 24

1.2.1. Hệ thống chính sách thuế đối với bất động sản 24

1.2.2. Đặc điểm của thuế bất động sản 25

1.2.3. Vai trò của chính sách thuế đối với sự phát triển của thị trường bất động sản 26

1.3. CHÍNH SÁCH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN Ở MỘT SỐ NƯỚC 29

1.3.1. Chính sách thuế bất động sản ở Đài Loan 29

1.3.2. Chính sách thuế bất động sản ở Cộng hoà Pháp 31

1.3.3. Chính sách thuế bất động sản ở Thuỵ Điển 32

1.3.4. Một số bài học kinh nghiệm rút ra 33

Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM 35

2.1. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM 35

2.1.1. Cơ sở pháp lý cho việc hình thành thị trường bất động sản ở Việt Nam 35

2.1.2. Thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam 37

2.1.2.1. Thị trường bất động sản không chính thức hoạt động mạnh 37

2.1.2.1. Hàng hoá bất động sản có đủ điều kiện tham gia giao dịch còn hạn chế cả về số lượng, chủng loại và chất lượng 39

2.1.2.3. Việc đầu cơ, nắm giữ đất đai trái pháp luật còn diễn ra khá phổ biến 41

2.1.2.4. Kinh doanh phát triển bất động sản đã được hình thành nhưng chưa bình đẳng giữa các thành phần kinh tế 45

2.1.2.5. Hoạt động quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản còn nhiều yếu kém 46

2.1.3. Tác động tiêu cực của thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 50

2.1.3.1. Sử dụng đất đai và bất động sản kém hiệu quả, lãng phí 50

2.1.3.2. Gây hậu quả tiêu cực về mặt xã hội 51

2.1.3.3. Hạn chế trong việc huy động các nguồn lực tài chính 51

2.1.3.4. Giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY