Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Trì, Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 4

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ, SỰ CẦN THIẾT CỦA TÍN DỤNG 4

NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 4

1.1 DNVVN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 4

1.1.1 Khái niệm DNVVN. 4

1.1.2 Đặc điểm DNVVN và DNVVN trong nông thôn. 6

1.1.3 Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế thị trường. 10

1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA TD NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DNVVN. 13

1.2.1 TD ngân hàng. 13

1.2.1.1 Khái niệm TD ngân hàng 13

1.2.1.2 Các hình thức của TD ngân hàng 15

1.2.2 Sự cần thiết của TD ngân hàng đối với các DNVVN. 19

1.2.2.1 TD ngân hàng là đòn bẩy kinh tế hỗ trợ sự ra đời và phát triển của các DNVVN. 20

1.2.2.2 TD ngân hàng góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh của các DNVVN. 20

1.2.2.3 TD ngân hàng tạo điều kiện cho các DNVVN tiếp cận vốn nước ngoài. 21

1.2.2.4 TD ngân hàng góp phần tích cực hình thành đồng bộ hệ thống thị trường các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” cho các DNVVN. 21

1.2.2.5 TD ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DNVVN. 21

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng TD đối với các DNVVN. 22

1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ HỖ TRỢ TD CHO DNVVN. 27

1.3.1 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 27

1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 31

CHƯƠNG 2 33

NHNO & PTNT HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI. 33

2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI. 33

2.1.1 Thực trạng các DNVVN hiện nay ở Việt Nam. 33

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNoTT. 37

2.1.2.1 Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh. 37

Biểu 2.1 Tình hình kinh tế của huyện Thanh Trì 38

2.1.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNoTT. 41

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TD ĐỐI VỚI CÁC DNVVN TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THANH TRÌ. 51

2.2.1 Khái quát tình hình các DNVVN có quan hệ TD với NHNoTT. 51

2.2.2 Thực trạng hoạt động TD đối với các DNVVN tại NHNoTT. 56

2.2.3 Đánh giá hoạt động TD DNVVN. 65

2.2.3.1 Những kết quả đạt được 65

2.2.3.2 Một số mặt còn tồn tại và nguyên nhân. 68

CHƯƠNG 3 73

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TD ĐỐI VỚI CÁC DNVVN TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THANH TRÌ. 73

3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG TD ĐỐI VỚI CÁC DNVVN CỦA NHNO & PTNT HUYỆN THANH TRÌ. 73

3.1.1 Chủ trương đầu tư TD đối với các DNVVN của NHNo & PTNT Việt Nam. 73

3.1.2 Định hướng mở rộng TD DNVVN tại NHNoTT . 75

3.2 GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TD ĐỐI VỚI CÁC DNVVN TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THANH TRÌ. 78

3.2.1.Xây dựng một chiến lược kinh doanh hoàn hảo cho ngân hàng. 78

3.2.2. Thực hiện tốt công tác huy động vốn, đảm bảo đủ nguồn đáp ứng nhu cầu vốn vay của các DNVVN. 79

3.2.3. Đa dạng hoá các hình thức TD cho các DNVVN. 80

3.2.4. Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt cho các DNVVN. 82

3.2.5. Đảm bảo đúng quy trình TD, đặc biệt nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định dự án. 83

3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả là cơ sở để mở rộng TD. 85

3.2.7. Thực hiện tốt các tài sản đảm bảo. 87

3.2.8. Thiết lập chiến lược Marketing, trong đó chú trọng vào chính sách khách hàng. 88

3.2.9. Củng cố và nâng cao trình độ của cán bộ TD ngân hàng. 91

3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 92

3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ. 92

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 95

3.3.3 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam. 95

3.3.4 Kiến nghị với các DNVVN. 96

KẾT LUẬN 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY