Giải pháp nâng cao số thu thuế từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùa Việt Nam

MỤC LỤC

LỎI CAM ĐOAN 1

LỎI CÂM ƠN 2

TÓMTÂT 3

MỤC LỤC _ 4

DANH MỤC CHỪ VIẾT TÂT 6

DANH MỤC HÌNH VỀ 7

L GIỚI THIÊU 8

1.1 Bói Cành Nghiên cửu 8

12 ván Đè Nghiên Cũn 10

1.3 Mục Tiêu vá Phạm Vi Nghiên cửu. 10

1.4 cáu Tróc của Nghiên cửu 11

n. co Sở LÝ THUYÊT. NGUỒN TÀI LIÊU VẢ PHƯƠNG PHÁP NGHẼN cưu 12

2.1 LỷThuyêt vè ĐanhThuéĩàưu 12

22 Lý Thuỵét vè Đanh Thué Đát 13

2.3 NguònTãi Liệu vã Nghiên cứu Tnróc 14

2.4 Phuong Pháp Nghiên cửu 15

m. KINH NGHẸMCŨA MỌT SỔ Nước ĐANG PHAI TRIỀN 16

3.1 Cà Cách Thuế Bát Đông sân õlamaica. Philippines. Chile và Indonesia. 17

3.1.1 Co sõ thuê 17

3.1.2 Thuésuá 18

3.1.3 Định giá 18

3.1.4 Hành thu 19

3.1.5 Mục úêu cãi cãch 19

3.1.6 Hiệuquã 20

3.1.7 Két luận 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY