C hư ơng I: Yahoo! M essenger . 31. G iới thiệu . 32. C ác điểm m ới trong phiên bản Yahoo! M essenger 8.0 . 33. D ow nload và cài đặt Yahoo! Messenger . 34. T ạo m ột ID m ới để chat trong Yahoo! M essenger . 35. Login vào Yahoo! M essenger để chat . 56. C ác thành phần giao diện của Yahoo! M essenger . 57. Q uản lý danh sách chat . 78. Xem thông tin về bạn chat . 89. H iệu chỉnh thông tin cá nhân và thông tin bạn chat . 810. T hanh trạng t hái . 911. G iao diện và các thành phần trong cử a sổ chat . 1112. Làm quen với Plugin trong Yahoo! M essenger 8 . 1113. C ác plugin được hỗ trợ trong của sổ chat . 1214. M ột số thủ thuật khi chat với Yahoo! M essenger . 13C hư ơng II: Yahoo! M ail . 191. Đ ăng ký m ột địa chỉ Yahoo! M ail m iễn phí . 192. N hậ n m ail từ Yahoo! T hư . 203. G ử i m ail từ Yahoo! T hư . 224. C ác tuỳ chọn Yahoo! M ail . 225. M ột số thủ thuật với Yahoo! M ail . 22C hư ơng III : Yahoo! 360o. 25

C hư ơng I: Yahoo! M essenger . 3

1. G iới thiệu . 3

2. C ác điểm m ới trong phiên bản Yahoo! M essenger 8.0 . 3

3. D ow nload và cài đặt Yahoo! Messenger . 3

4. T ạo m ột ID m ới để chat trong Yahoo! M essenger . 3

5. Login vào Yahoo! M essenger để chat . 5

6. C ác thành phần giao diện của Yahoo! M essenger . 5

7. Q uản lý danh sách chat . 7

8. Xem thông tin về bạn chat . 8

9. H iệu chỉnh thông tin cá nhân và thông tin bạn chat . 8

10. T hanh trạng t hái . 9

11. G iao diện và các thành phần trong cử a sổ chat . 11

12. Làm quen với Plugin trong Yahoo! M essenger 8 . 11

13. C ác plugin được hỗ trợ trong của sổ chat . 12

14. M ột số thủ thuật khi chat với Yahoo! M essenger . 13

C hư ơng II: Yahoo! M ail . 19

1. Đ ăng ký m ột địa chỉ Yahoo! M ail m iễn phí . 19

2. N hậ n m ail từ Yahoo! T hư . 20

3. G ử i m ail từ Yahoo! T hư . 22

4. C ác tuỳ chọn Yahoo! M ail . 22

5. M ột số thủ thuật với Yahoo! M ail . 22

C hư ơng III : Yahoo! 360o. 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY