Ebook Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Writer

MỤC LỤC GIỚI THIỆU.3 Chương 01 - LÀM QUEN VỚI WRITER .4 1.1 Cách khởi động.4 1.2 Môi trường làm việc .4 1.3 Tạo một tài liệu mới .6 1.4 Ghi tài liệu lên đĩa .6 1.5 Mởtài liệu đã tồn tại trên đĩa .7 1.6 Thoát khỏi môi trường làm việc .8 Chương 02 - SOẠN THẢO VĂN BẢN.9 2.1 Một sốthao tác soạn thảo cơbản .9 2.1.1 Nhập văn bản.9 2.1.2 Thao tác trên khối văn bản .10 2.1.3 Thiết lập Tab .12 2.2 Các kỹnăng định dạng văn bản.15 2.2.1 Định dạng đơn giản .15 2.2.2 Định dạng đoạn văn bản.19 2.3 Thiết lập Bullets and Numbering.21 2.3.1 Thiết lập Bullets .21 2.3.2 Thiết lập Numbering .22 2.4 Soạn thảo công thức toán học.23 2.5 Chia văn bản thành nhiều cột .24 2.5.1 Chia cột văn bản .24 2.5.2 Sửa lại định dạng.25 2.6 Tạo chữcái lớn đầu đoạn văn bản .25 2.6.1 Cách tạo.25 2.6.2 Điều chỉnh chữcái lớn ở đầu đoạn.26 2.7 Tạo và quản lý các Style.27 2.7.1 Tạo một Style .27 2.7.2 Điều chỉnh Style .29 2.8 Tìm kiếm và thay thếvăn bản .29 2.8.1 Tìm kiếm văn bản.29 2.8.2 Tìm và thay thếvăn bản .30 2.9 Tính năng AutoCorrect.31 2.9.1 Thêm một từviết tắt .31 2.9.2 Xoá đi một từviết tắt.32 2.10 Chèn ký tự đặc biệt .33Chương 03 - BẢNG BIỂU . 34 3.1 Tạo cấu trúc bảng . 34 3.1.1 Chèn bảng mới . 34 3.1.2 Sửa cấu trúc bảng . 35 3.1.3 Trộn ô. 38 3.1.4 Vẽbảng . 38 3.2 Định dạng bảng biểu . 39 3.2.1 Định dạng dữliệu trong ô . 39 3.2.2 Tô nền, kẻviền. 40 3.3 Tính toán trên bảng . 40 3.4 Sắp xếp dữliệu trên bảng . 42 3.5 Thanh công cụTable . 43Chương 04 - ĐỒHỌA . 45 4.1 Vẽkhối hình đơn giản . 45 4.2 Tạo chữnghệthuật . 46 4.3 Chèn ảnh lên tài liệu. 47 4.3.1 Chèn ảnh từmột tệp tin.47 4.3.2 Chèn ảnh từmáy scan .48 4.3.3 Chụp ảnh từmàn hình vào tài liệu .48Chương 05 - IN ẤN . 50 5.1 Qui trình đểin ấn. 50 5.2 Tính năng Page Style. 50 5.3 Tiêu đề đầu, tiêu đềcuối trang . 51 5.4 Chèn sốtrang tự động . 52 5.5 Tạo mục lục tự động. 52 5.6 Xem tài liệu trước khi in . 55 5.7 In ấn tài liệu. 56 Chương 06 - TRỘN TÀI LIỆU . 58 6.1 Khái niệm vềtrộn tài liệu . 58 6.2 Chuẩn bịdữliệu . 58 6.3 Đăng ký nguồn dữliệu . 58 6.4 Tạo nội dung thưmời . 62 6.5 In nội dung thưmời. 63 6.6 Lưu nội dung thưmời lên đĩa. 64 BÀI TẬP . 65 Phụlục: Những khác nhau cơbản giữa Writer và Word . 67

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU.3

Chương 01 - LÀM QUEN VỚI WRITER .4

1.1 Cách khởi động.4

1.2 Môi trường làm việc .4

1.3 Tạo một tài liệu mới .6

1.4 Ghi tài liệu lên đĩa .6

1.5 Mởtài liệu đã tồn tại trên đĩa .7

1.6 Thoát khỏi môi trường làm việc .8

Chương 02 - SOẠN THẢO VĂN BẢN.9

2.1 Một sốthao tác soạn thảo cơbản .9

2.1.1 Nhập văn bản.9

2.1.2 Thao tác trên khối văn bản .10

2.1.3 Thiết lập Tab .12

2.2 Các kỹnăng định dạng văn bản.15

2.2.1 Định dạng đơn giản .15

2.2.2 Định dạng đoạn văn bản.19

2.3 Thiết lập Bullets and Numbering.21

2.3.1 Thiết lập Bullets .21

2.3.2 Thiết lập Numbering .22

2.4 Soạn thảo công thức toán học.23

2.5 Chia văn bản thành nhiều cột .24

2.5.1 Chia cột văn bản .24

2.5.2 Sửa lại định dạng.25

2.6 Tạo chữcái lớn đầu đoạn văn bản .25

2.6.1 Cách tạo.25

2.6.2 Điều chỉnh chữcái lớn ở đầu đoạn.26

2.7 Tạo và quản lý các Style.27

2.7.1 Tạo một Style .27

2.7.2 Điều chỉnh Style .29

2.8 Tìm kiếm và thay thếvăn bản .29

2.8.1 Tìm kiếm văn bản.29

2.8.2 Tìm và thay thếvăn bản .30

2.9 Tính năng AutoCorrect.31

2.9.1 Thêm một từviết tắt .31

2.9.2 Xoá đi một từviết tắt.32

2.10 Chèn ký tự đặc biệt .33

Chương 03 - BẢNG BIỂU . 34

3.1 Tạo cấu trúc bảng . 34

3.1.1 Chèn bảng mới . 34

3.1.2 Sửa cấu trúc bảng . 35

3.1.3 Trộn ô. 38

3.1.4 Vẽbảng . 38

3.2 Định dạng bảng biểu . 39

3.2.1 Định dạng dữliệu trong ô . 39

3.2.2 Tô nền, kẻviền. 40

3.3 Tính toán trên bảng . 40

3.4 Sắp xếp dữliệu trên bảng . 42

3.5 Thanh công cụTable . 43

Chương 04 - ĐỒHỌA . 45

4.1 Vẽkhối hình đơn giản . 45

4.2 Tạo chữnghệthuật . 46

4.3 Chèn ảnh lên tài liệu. 47

4.3.1 Chèn ảnh từmột tệp tin.47

4.3.2 Chèn ảnh từmáy scan .48

4.3.3 Chụp ảnh từmàn hình vào tài liệu .48

Chương 05 - IN ẤN . 50

5.1 Qui trình đểin ấn. 50

5.2 Tính năng Page Style. 50

5.3 Tiêu đề đầu, tiêu đềcuối trang . 51

5.4 Chèn sốtrang tự động . 52

5.5 Tạo mục lục tự động. 52

5.6 Xem tài liệu trước khi in . 55

5.7 In ấn tài liệu. 56

Chương 06 - TRỘN TÀI LIỆU . 58

6.1 Khái niệm vềtrộn tài liệu . 58

6.2 Chuẩn bịdữliệu . 58

6.3 Đăng ký nguồn dữliệu . 58

6.4 Tạo nội dung thưmời . 62

6.5 In nội dung thưmời. 63

6.6 Lưu nội dung thưmời lên đĩa. 64

BÀI TẬP . 65

Phụlục: Những khác nhau cơbản giữa Writer và Word . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY