Ebook Hướng dẫn sử dụng Internet

Mục Lục Lời nói đầu4Chương I. Internet và các dịch vụ51. Lịch sử phát triển.52. Tổ chức của Internet.63. Vấn đề quản lý mạng Internet.84. Giao thứcTCP/IP.94.1 Mô hình tham chiếu OSI.9 4.2 Các tầng của một hình OSI.9 4.3 Giao thức TCP/IP.10 4.3.1 Các tầng giao thức TCP/IP.10 4.3.2 Phương pháp đánh địa chỉ trong TCP/IP.11 5. Dịch vụ đánh tên vùng ư Domain Name Service (DNS).136. Các dịch vụ thông tin trên Internet.156.1. Dịch vụ thưđiện tử ư Electronic Mail (Eưmail).15 6.1.1 Mailing List.16 6.2 Dịch vụ mạng thông tin toàncầu WWW (World Wide Web).17 6.3 Dịch vụ truyền file ư FTP (File Transfer Protocol).18 6.4 Dịch vụ Remote Login ư Telnet.19 6.5 Dịch vụ nhóm thông tin News (USENET).20 6.6 Dịch vụ Gopher.22 6.7 Dịch vụ tìm kiếm thông tin diện rộng - WAIS (Wide Area Information Server)22 6.8 Dịch vụ hội thoại trên Internet ư IRC.23 7. Khai thác dịch vụ Internet.23Chương II. Thông tin về đăng ký, hỗ trợ Internet25Chương iII: Hướng dẫn cài đặt kết nối Internet271. Thiết lập cấu hình cho Windows.271.1 Cài đặt modem.28 1.2 Cài đặt Dialưup Adapter.30 1.3 Cài đặt TCP/IP.31 1.4 Cài đặt Dialưup Networking.32 1.5 Tạo kết nối mạng.33 2. Khai báo các thông số kỹ thuật vềInternet cho hệ điều hành Windows.363. Thiết lập cấu hình cho Microsoft Internet Explorer 3.x (MSIE).374. Thiết lập cấu hình cho Microsoft Internet Explorer 4.x (MSIE).375. Thiết lập cấu hình cho Netscape Communicator 4.x.39Chương Iv. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet401. Kết nối Internet.402. Đổi mật khẩu (Password) truy nhập mạng và mật khẩu Eưmail.422.1 Đổi mật khẩu truy nhập Internet.42 2.2 Đổi mật khẩu Eưmail.44 3. World Wide Web, các chức năng cơ bản của trình duyệt Internet.453.1 Mở một trang Web trên Internet:.45 3.2 Định hướng trên Web.46 3.3 Điều khiển quá trình nạp (tải, download) tài liệu trên Web:.46 3.4 Gọi chương trình gửi nhận eưmail từ Web Browser.46 3.5 Soạn thảo một eưmai từ Web Browser.46 3.6 Lưu lại các địa chỉ Web ưa thích, sử dụng tính năng Bookmark (Favorities):.46 3.7 Thay đổi kích thước Fonts chữ:.47 3.8 Mở một lúc nhiều web site.47 3.9 Tăng tốc trình duyệt Web.47 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet.47Chương IV: Hướng dẫn sử dụng thưđiện tử (Eưmail)531. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Internet mail.531.1 Cài đặt cấu hình cho internet mail.53 1.2 Hướng Dẫn Sử Dụng chương trình Internet Mail.56 2 . Hướng dẫn sử dụng phần mềm Outlook Express.592.1 Cài đặt chương trình Outlook Express.59 2.2 Sử dụng phần mềm để gửi và nhận thư.65 3. Sử dụng WEB MAIL.713.1 Đăng ký mở hộp thưVOL.VNN.VN.71 4. MAIL FIlTER.774.1 Sử dụng Mail Filter trong Netscape Mail.77 4.2 Sử dụng Mail Filter trong Internet Mail.80 4.3 Sử dụng Mail Filter trong Outlook.81 Chương V. Các câu hỏi thường gặp83Phụ Lục A. Qui trình thiết lập Multilink PPP cho máy tính kết nối Internet911. Yêu cầu về các thiết bị kết nối Internet dùng Multilink :.912. Thiết lập sử dụng Multilink trong Win98.913. Thiết lập sử dụng Multilink trong Window NT 4.0 Service Pack 4,5,6.94Phụ lục B. các từ khoá cơ bản của Internet95Phụ lục C. Một số trang WEB thông dụng102

Mục Lục

Lời nói đầu4

Chương I. Internet và các dịch vụ5

1. Lịch sử phát triển.5

2. Tổ chức của Internet.6

3. Vấn đề quản lý mạng Internet.8

4. Giao thứcTCP/IP.9

4.1 Mô hình tham chiếu OSI.9

4.2 Các tầng của một hình OSI.9

4.3 Giao thức TCP/IP.10

4.3.1 Các tầng giao thức TCP/IP.10

4.3.2 Phương pháp đánh địa chỉ trong TCP/IP.11

5. Dịch vụ đánh tên vùng ư Domain Name Service (DNS).13

6. Các dịch vụ thông tin trên Internet.15

6.1. Dịch vụ thưđiện tử ư Electronic Mail (Eưmail).15

6.1.1 Mailing List.16

6.2 Dịch vụ mạng thông tin toàncầu WWW (World Wide Web).17

6.3 Dịch vụ truyền file ư FTP (File Transfer Protocol).18

6.4 Dịch vụ Remote Login ư Telnet.19

6.5 Dịch vụ nhóm thông tin News (USENET).20

6.6 Dịch vụ Gopher.22

6.7 Dịch vụ tìm kiếm thông tin diện rộng - WAIS (Wide Area Information Server)22

6.8 Dịch vụ hội thoại trên Internet ư IRC.23

7. Khai thác dịch vụ Internet.23

Chương II. Thông tin về đăng ký, hỗ trợ Internet25

Chương iII: Hướng dẫn cài đặt kết nối Internet27

1. Thiết lập cấu hình cho Windows.27

1.1 Cài đặt modem.28

1.2 Cài đặt Dialưup Adapter.30

1.3 Cài đặt TCP/IP.31

1.4 Cài đặt Dialưup Networking.32

1.5 Tạo kết nối mạng.33

2. Khai báo các thông số kỹ thuật vềInternet cho hệ điều hành Windows.36

3. Thiết lập cấu hình cho Microsoft Internet Explorer 3.x (MSIE).37

4. Thiết lập cấu hình cho Microsoft Internet Explorer 4.x (MSIE).37

5. Thiết lập cấu hình cho Netscape Communicator 4.x.39

Chương Iv. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet40

1. Kết nối Internet.40

2. Đổi mật khẩu (Password) truy nhập mạng và mật khẩu Eưmail.42

2.1 Đổi mật khẩu truy nhập Internet.42

2.2 Đổi mật khẩu Eưmail.44

3. World Wide Web, các chức năng cơ bản của trình duyệt Internet.45

3.1 Mở một trang Web trên Internet:.45

3.2 Định hướng trên Web.46

3.3 Điều khiển quá trình nạp (tải, download) tài liệu trên Web:.46

3.4 Gọi chương trình gửi nhận eưmail từ Web Browser.46

3.5 Soạn thảo một eưmai từ Web Browser.46

3.6 Lưu lại các địa chỉ Web ưa thích, sử dụng tính năng Bookmark (Favorities):.46

3.7 Thay đổi kích thước Fonts chữ:.47

3.8 Mở một lúc nhiều web site.47

3.9 Tăng tốc trình duyệt Web.47

4. Tìm kiếm thông tin trên Internet.47

Chương IV: Hướng dẫn sử dụng thưđiện tử (Eưmail)53

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Internet mail.53

1.1 Cài đặt cấu hình cho internet mail.53

1.2 Hướng Dẫn Sử Dụng chương trình Internet Mail.56

2 . Hướng dẫn sử dụng phần mềm Outlook Express.59

2.1 Cài đặt chương trình Outlook Express.59

2.2 Sử dụng phần mềm để gửi và nhận thư.65

3. Sử dụng WEB MAIL.71

3.1 Đăng ký mở hộp thưVOL.VNN.VN.71

4. MAIL FIlTER.77

4.1 Sử dụng Mail Filter trong Netscape Mail.77

4.2 Sử dụng Mail Filter trong Internet Mail.80

4.3 Sử dụng Mail Filter trong Outlook.81

Chương V. Các câu hỏi thường gặp83

Phụ Lục A. Qui trình thiết lập Multilink PPP cho máy

tính kết nối Internet91

1. Yêu cầu về các thiết bị kết nối Internet dùng Multilink :.91

2. Thiết lập sử dụng Multilink trong Win98.91

3. Thiết lập sử dụng Multilink trong Window NT 4.0 Service Pack 4,5,6.94

Phụ lục B. các từ khoá cơ bản của Internet95

Phụ lục C. Một số trang WEB thông dụng102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY