Ebook Hướng dẫn sử dụng Catia V5

Các thuật tóan xử lý biên dạng OperationsThanh công cụ Operations cho phép bạn dễ dàng sử dụng các thuật tóan cơ bản để tạo ranhững biên dạng nhanh chóng, bao gồm các thuật tóan bo cung (Corner), vác cạnh(Chamfer), cắt và qui đổi (Trim, Break, Quick Trim, Close, Complement), các thuật tóannhân bản chuyển dịch (Mirror, Symmetry, Translate, Rotate, Scale, Offset), và copy biêndạng 3D (Project 3D Elements, Intersect 3D Elements, Project 3D Silhouette Edges)

Các thuật tóan xử lý biên dạng Operations

Thanh công cụ Operations cho phép bạn dễ dàng sử dụng các thuật tóan cơ bản để tạo ra

những biên dạng nhanh chóng, bao gồm các thuật tóan bo cung (Corner), vác cạnh

(Chamfer), cắt và qui đổi (Trim, Break, Quick Trim, Close, Complement), các thuật tóan

nhân bản chuyển dịch (Mirror, Symmetry, Translate, Rotate, Scale, Offset), và copy biên

dạng 3D (Project 3D Elements, Intersect 3D Elements, Project 3D Silhouette Edges)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY