Dự án xây dựng "Sinh viên quán"

Đề cương chi tiết của dự án.

A. PHẦN MỞ ĐẦU.

B. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN.

I. Cơ sở thành lập dự án.

1.Đối với sách cũ.

2.Đối với đồ dùng cũ.

II. Chủ đầu tư và sản phẩm của dự án.

1. Chủ đầu tư.

2. Sản phẩm của dự án.

2.1. Sách cũ.

2.2. Đồ dùng cũ.

3. Phân tích cạnh tranh của dự án.

3.1. Về các sản phẩm sách.

3.1.1. Tại các cửa hàng phôtô-copy.

3.1.2. Tại các cửa hàng sách cũ tổng hợp.

3.1.3. Tại các tụ điểm bán sách ở vỉa hè.

3.2.Về các sản phẩm đồ dùng cũ.

III. Địa điểm bố trí.

1. Địa điểm.

2. Hạng mục nâng cấp từng cửa hàng.

3. Sơ đồ mô tả địa điểm.

3.1. Vị trí của các cửa hàng.

3.2. Mô hình chi tiết từng cửa hàng

IV. Vốn – Lao động và tổ chức hoạt động.

1. Vốn và lao động.

1.1. Vốn đầu tư.

1.2. Nguồn nhân lực.

2. Tổ chức hoạt động.

V. Kế hoạch Marketing.

1. Hình thức quảng cáo và khuyến mãi.

1.1. Hình thức quảng cáo.

1.2. Hình thức khuyến mãi

2. Nghiên cứu thị trường

VI. Dự báo kết quả tài chính của dự án.

*Biểu 1: Thống kê kết quả điều tra.

*Biểu 2: Bảng dự báo hạng mục chi phí ban đầu và thanh lý.

*Biểu 3: Bảng dự báo chi phí thường xuyên.

*Biểu 4: Bảng dự báo tài chính của cửa hàng tại đại học Kinh Tế.

*Biểu 5: Bảng tổng hợp dự báo tài chính của của cả ba cửa hàng.

* Tính toán lợi nhuận dự báo của dự án.

VII. Độ rủi ro của dự án.

1. Rủi ro có thể xảy ra.

2. Các giải pháp hạn chế rủi ro.

VII.Lợi ích của dự án.

1. Lợi ích kinh tế.

2. Lợi ích xã hội.

IX. Phương án kinh doanh trong tương lai.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY