Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia

LỜI NÓI ĐẦU 1A. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI HỌC CIS 3I. Trường đại học Thương mại Việt Nam. 31. Ngành kê toán. 32. Ngành quản trị kinh doanh. 43. Ngành kinh tế. 4II. Học viện chuyên ngành Camphuchia 71. Khu thư viện 92. Khu giảng đường: 93. Khu hành chính 94 Khu KTX 105. Khu sau đại học và khu nhà văn hoá 10B. HỢP TÁC ĐÀO TẠO. 111. Mục tiêu và phương hướng hoạt động 112. Dự trù ngân sách 143. Kết quả đạt được 14KẾT LUẬN 16

LỜI NÓI ĐẦU 1

A. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI HỌC CIS 3

I. Trường đại học Thương mại Việt Nam. 3

1. Ngành kê toán. 3

2. Ngành quản trị kinh doanh. 4

3. Ngành kinh tế. 4

II. Học viện chuyên ngành Camphuchia 7

1. Khu thư viện 9

2. Khu giảng đường: 9

3. Khu hành chính 9

4 Khu KTX 10

5. Khu sau đại học và khu nhà văn hoá 10

B. HỢP TÁC ĐÀO TẠO. 11

1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động 11

2. Dự trù ngân sách 14

3. Kết quả đạt được 14

KẾT LUẬN 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY