Dự án điều tra sa mạc hoá các tỉnh miền Trung từ Khánh Hoà đến Bình Thuận

MỤC LỤC MỤC LỤC.1MỞ ĐẦU.21. ĐẶC ĐIỂM TỰNHIÊN: .42. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾXÃ HỘI .82.1. Khái quát chung .82.2 Đặc điểm vềdân số.82.3. Một sốthông sốkinh tế.113. PHÂN VÙNG VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐẤT, NƯỚC VÙNG SA MẠC HÓA .223.1. Ranh giới vùng sa mạc hóa .223.2 Phương pháp điều tra phân tích đất nước.233.3. Kết quảphân tích chất lượng đất, nước .24MỘT SỐHÌNH ẢNH LẤY MẪU TẠI CÁC VÙNG SA MẠC HOÁ TỈNH KHÁNH HOÀ, NINH THUẬN, BÌNH THUẬN .324. THỰC TRẠNG SA MẠC HÓA .384.1. Hiện trạng sửdụng đất .384.2 Thực trạng sa mạc hóa .465. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN SA MẠC HÓA VÀ CẢI TẠO, SỬDỤNG VÙNG ĐẤT SA MẠC HÓA.535.1. Các giải pháp công trình .535.2 Các giải pháp phi công trình .665.3 Các giải pháp cơchếchính sách .70PHẦN KẾT LUẬN .73I. Đánh gián khối lượng và chất lượng công việc đã thực hiện .731. Vềkhối lượng:.732. Vềchất lượng: .74II. Hiệu quảcủa dựán .74

MỤC LỤC

MỤC LỤC.1

MỞ ĐẦU.2

1. ĐẶC ĐIỂM TỰNHIÊN: .4

2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾXÃ HỘI .8

2.1. Khái quát chung .8

2.2 Đặc điểm vềdân số.8

2.3. Một sốthông sốkinh tế.11

3. PHÂN VÙNG VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐẤT, NƯỚC VÙNG SA

MẠC HÓA .22

3.1. Ranh giới vùng sa mạc hóa .22

3.2 Phương pháp điều tra phân tích đất nước.23

3.3. Kết quảphân tích chất lượng đất, nước .24

MỘT SỐHÌNH ẢNH LẤY MẪU TẠI CÁC VÙNG SA MẠC HOÁ TỈNH

KHÁNH HOÀ, NINH THUẬN, BÌNH THUẬN .32

4. THỰC TRẠNG SA MẠC HÓA .38

4.1. Hiện trạng sửdụng đất .38

4.2 Thực trạng sa mạc hóa .46

5. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN SA MẠC HÓA VÀ CẢI TẠO, SỬ

DỤNG VÙNG ĐẤT SA MẠC HÓA.53

5.1. Các giải pháp công trình .53

5.2 Các giải pháp phi công trình .66

5.3 Các giải pháp cơchếchính sách .70

PHẦN KẾT LUẬN .73

I. Đánh gián khối lượng và chất lượng công việc đã thực hiện .73

1. Vềkhối lượng:.73

2. Vềchất lượng: .74

II. Hiệu quảcủa dựán .74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY