Độc chất từ chất phụ gia trong thực phẩm

MỤC LỤCCHƯƠNG ISƠ LƯỢC VỀ VI SINH VẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG 11.1. Sơ lược về vi sinh vật 11.1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vật học 11.1.2. Lịch sữ phát triển của vi sinh vật học 21.2. Vai trò của vi sinh vật trong hoạt động sống của con người và trong nông nghiệp 5CHƯƠNG IIVI SINH VẬT ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI 72.1. Công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn phục vụ chăn nuôi 72.1.1. Sản xuất sinh khối vi sinh vật giàu protein cho gia súc 72.1.2. Sản xuất protein vi sinh vật từ dầu mỏ và khí đốt 302.1.3. Sản xuất sinh khối vi sinh vật từ nguyên liệu chứa tinh bột và celluose 352.1.4. Sản xuất sinh khối tảo 382.2. Công nghệ vi sinh trong bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi 412.2.1. Khái niệm chung về ô nhiễm thực phẩm 412.2.2. Tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm 422.2.3. Cơ chế sinh hoá của quá trình gây hư hỏng thực phẩm 432.2.4. Các phương pháp bảo quản thực phẩm 442.2.5. Một số công thức chế biến và bảo quản thịt, sữa, tôm bằng lên men lactic 492.3. Công nghệ vi sinh để phòng và trị bệnh trong chăn nuôi 532.3.1. Kháng sinh trong chăn nuôi 532.3.2. Vaccine trong chăn nuôi 582.4. Công nghệ Biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi 632.4.1. Định nghĩa Biogas 632.4.2. Cơ chế tạo khí sinh vật trong hế thống Biogas 632.4.3. Các loại mô hình xử lý chất thải bằng công nghệ Biogas 642.4.4. Vai trò của hệ vi sinh vật trong công nghệ Biogas 64CHƯƠNG IIIVI SINH VẬT ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 673.1. Hệ sinh thái thủy vực 673.1.1. Khái niệm và thành phần cấu trúc hệ sinh thái 673.1.2. Các vùng hệ sinh thái thủy vực 683.2. Hệ sinh thái thủy vực 713.2.1. Vi sinh vật trong môi trường nước 713.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến vi sinh vật trong nước 733.2.3. Một số vai trò của vi sinh vật trong các thủy vực 763.3. Nuôi trồng thủy sản 773.3.1 Khái niệm 773.3.2 Đặc điểm môi trường ao nuôi thủy sản 793.4 Ảnh hưởng của vi sinh vật trong hệ thống nuôi trồng thủy sản 853.4.1 Tích cực 853.4.2 Tiêu cực 883.5. Ô nhiễm môi trường do nuôi trồng thủy sản (NTTS) 933.6. Các phương pháp sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường 943.6.1. Phương pháp sử dụng hệ vi sinh vật 943.6.2. Phương pháp sử dụng hệ động thực vật để hấp thụ các chất ô nhiễm 943.6.3. Các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường bằng các phương pháp sinh học 953.7 Những ứng dụng của vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) 983.7.1. Vaccine 983.7.2. Vi tảo ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản 1043.7.3. Lọc sinh học 1083.7.4. Chế phẩm sinh học (probiotics) 115CHƯƠNG IVMỘT SỐ CHẾ PHẨM VI SINH TRONG CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN 1224.1. Một số chế phẩm sinh học trong chăn nuôi 1224.2. Một số chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản 123KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126TÀI LIỆU THAM KHẢO .127

MỤC LỤC

CHƯƠNG I

SƠ LƯỢC VỀ VI SINH VẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG 1

1.1. Sơ lược về vi sinh vật 1

1.1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vật học 1

1.1.2. Lịch sữ phát triển của vi sinh vật học 2

1.2. Vai trò của vi sinh vật trong hoạt động sống của con người và trong nông nghiệp 5

CHƯƠNG II

VI SINH VẬT ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI 7

2.1. Công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn phục vụ chăn nuôi 7

2.1.1. Sản xuất sinh khối vi sinh vật giàu protein cho gia súc 7

2.1.2. Sản xuất protein vi sinh vật từ dầu mỏ và khí đốt 30

2.1.3. Sản xuất sinh khối vi sinh vật từ nguyên liệu chứa tinh bột và celluose 35

2.1.4. Sản xuất sinh khối tảo 38

2.2. Công nghệ vi sinh trong bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi 41

2.2.1. Khái niệm chung về ô nhiễm thực phẩm 41

2.2.2. Tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm 42

2.2.3. Cơ chế sinh hoá của quá trình gây hư hỏng thực phẩm 43

2.2.4. Các phương pháp bảo quản thực phẩm 44

2.2.5. Một số công thức chế biến và bảo quản thịt, sữa, tôm bằng lên men lactic 49

2.3. Công nghệ vi sinh để phòng và trị bệnh trong chăn nuôi 53

2.3.1. Kháng sinh trong chăn nuôi 53

2.3.2. Vaccine trong chăn nuôi 58

2.4. Công nghệ Biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi 63

2.4.1. Định nghĩa Biogas 63

2.4.2. Cơ chế tạo khí sinh vật trong hế thống Biogas 63

2.4.3. Các loại mô hình xử lý chất thải bằng công nghệ Biogas 64

2.4.4. Vai trò của hệ vi sinh vật trong công nghệ Biogas 64

CHƯƠNG III

VI SINH VẬT ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 67

3.1. Hệ sinh thái thủy vực 67

3.1.1. Khái niệm và thành phần cấu trúc hệ sinh thái 67

3.1.2. Các vùng hệ sinh thái thủy vực 68

3.2. Hệ sinh thái thủy vực 71

3.2.1. Vi sinh vật trong môi trường nước 71

3.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến vi sinh vật trong nước 73

3.2.3. Một số vai trò của vi sinh vật trong các thủy vực 76

3.3. Nuôi trồng thủy sản 77

3.3.1 Khái niệm 77

3.3.2 Đặc điểm môi trường ao nuôi thủy sản 79

3.4 Ảnh hưởng của vi sinh vật trong hệ thống nuôi trồng thủy sản 85

3.4.1 Tích cực 85

3.4.2 Tiêu cực 88

3.5. Ô nhiễm môi trường do nuôi trồng thủy sản (NTTS) 93

3.6. Các phương pháp sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường 94

3.6.1. Phương pháp sử dụng hệ vi sinh vật 94

3.6.2. Phương pháp sử dụng hệ động thực vật để hấp thụ các chất ô nhiễm 94

3.6.3. Các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường bằng các phương pháp sinh học 95

3.7 Những ứng dụng của vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) 98

3.7.1. Vaccine 98

3.7.2. Vi tảo ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản 104

3.7.3. Lọc sinh học 108

3.7.4. Chế phẩm sinh học (probiotics) 115

CHƯƠNG IV

MỘT SỐ CHẾ PHẨM VI SINH TRONG CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN 122

4.1. Một số chế phẩm sinh học trong chăn nuôi 122

4.2. Một số chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản 123

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126

TÀI LIỆU THAM KHẢO .127

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY