Đồ án Xây dựng phương án huy động vốn phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần in SGK tại thành phố Hà Nội

Do phương án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là theo hướng đa dạng hoá sản phẩm bằng cách đầu tư thêm máy móc thiết bị, mở rộng mặt hàng kinh doanh nên ta sẽ quan tâm đến các chỉ tiêu cơ bản bao gồm các mục như tỷ lệ khấu hao của tài sản cố định, các khoản nộp theo luật định, tỉ lệ trích lập các quỹ(liên quan đến chi phí sử dụng vốn) và tình hình công nợ cũng khả năng thanh toán của công ty hiện nay.

Trích khấu hao tài sản cố định: Do đặc thù lĩnh vực kinh doanh chính của HAPCO là ngành sản xuất công nghiệp in, Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của Công ty hiện đang áp dụng theo phương pháp đường thẳng được quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cổ định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY