Đồ án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

MỤC LỤC  LỜI CAM ĐOAN 2LỜI TRI ÂN 3LỜI MỞ ĐẦU 4MỤC LỤC 6CHƯƠNG I 10LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG 101.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 101.1.1 Khái niêm chung 101.1.2 Một số mô hình Hệ thống thông tin 111.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG 121.2.1 Nhiệm vụ chung của kế toán bán hàng 121.2.2 Các ngiệp vụ cơ bản của kế toán bán hàng 14CHƯƠNG II 15TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 152.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 152.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 152.1.2 Giới thiệu chung và cơ cấu tổ chức của công ty 152.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 212.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 212.2.2 Hình thức kế toán và phương thức kế toán 24CHƯƠNG III 25PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 253.1 MỘT SỐ YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG 253.2 MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ 263.2.1 Mô tả bài toán 263.2.2 Các hồ sơ dữ liệu sử dụng 273.2.3 Biểu đồ ngữ cảnh 273.2.4 Biểu đồ phân rã chức năng 293.2.5 Mô tả chi tiết chức năng lá 303.2.6 Ma trận thực thể chức năng 313.3 MÔ HÌNH HÓA LOGIC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NGHIỆP VỤ 333.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu Logic mức 0 333.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 343.4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 383.4.1 Liệt kê chính xác các thông tin 383.4.2 Các thực thể 433.4.3 Xác định các mối quan hệ và gán thuộc tính cho mối quan hệ đó 453.4.4 Mô hình E-R 473.4.5 Mô hình quan hệ 483.5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬT LÝ 513.5.1 Thiết kế CSDL Vật Lý 513.5.2 Thiết kế các File , trường 513.5.3 Xác định luồng hệ thống 573.6 HỆ THỐNG GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 633.6.1 Màn hình đăng nhập 633.6.2 Menu chương trình 643.6.3 Giao diện trong chương trình 67KẾT LUẬN 71DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72PHỤ LỤC: CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC 73

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 2

LỜI TRI ÂN 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

MỤC LỤC 6

CHƯƠNG I 10

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG 10

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 10

1.1.1 Khái niêm chung 10

1.1.2 Một số mô hình Hệ thống thông tin 11

1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁN HÀNG 12

1.2.1 Nhiệm vụ chung của kế toán bán hàng 12

1.2.2 Các ngiệp vụ cơ bản của kế toán bán hàng 14

CHƯƠNG II 15

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 15

2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 15

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 15

2.1.2 Giới thiệu chung và cơ cấu tổ chức của công ty 15

2.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 21

2.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 21

2.2.2 Hình thức kế toán và phương thức kế toán 24

CHƯƠNG III 25

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 25

3.1 MỘT SỐ YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG 25

3.2 MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ 26

3.2.1 Mô tả bài toán 26

3.2.2 Các hồ sơ dữ liệu sử dụng 27

3.2.3 Biểu đồ ngữ cảnh 27

3.2.4 Biểu đồ phân rã chức năng 29

3.2.5 Mô tả chi tiết chức năng lá 30

3.2.6 Ma trận thực thể chức năng 31

3.3 MÔ HÌNH HÓA LOGIC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NGHIỆP VỤ 33

3.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu Logic mức 0 33

3.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 34

3.4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 38

3.4.1 Liệt kê chính xác các thông tin 38

3.4.2 Các thực thể 43

3.4.3 Xác định các mối quan hệ và gán thuộc tính cho mối quan hệ đó 45

3.4.4 Mô hình E-R 47

3.4.5 Mô hình quan hệ 48

3.5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬT LÝ 51

3.5.1 Thiết kế CSDL Vật Lý 51

3.5.2 Thiết kế các File , trường 51

3.5.3 Xác định luồng hệ thống 57

3.6 HỆ THỐNG GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 63

3.6.1 Màn hình đăng nhập 63

3.6.2 Menu chương trình 64

3.6.3 Giao diện trong chương trình 67

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

PHỤ LỤC: CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY