Đồ án Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á

lý luận chung về hoạch toán tài sản cố định 3

tại các doanh nghiệp 3

I. Khái quát chung về TSCĐ 3

1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 3

1.1. Khái niệm về TSCĐ 3

1.2. Đặc điểm của TSCĐ 4

2. Phân loại TSCĐ 4

2.1. Theo hình thái biểu hiện 4

2.2. Theo quyền sở hữu 6

2.3. Theo nguồn hình thành 7

2.4. Theo công dụng và tình hình sử dụng 7

3. Đánh giá TSCĐ 8

II. Hạch toán biến động tscđ 10

1. Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ. 10

2. Tài khoản sử dụng 11

3. Hạch toán chi tiết TSCĐ 13

4. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ 15

4.1. Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình 15

4.2. Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình 18

4.4 Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê 21

5.3 Hạch toán tăng giảm TSCĐ vô hình 25

5. Hạch toán khấu hao TSCĐ 30

5.1. Bản chất của khấu hao TSCĐ 30

5.2. Các phương pháp tính khấu hao 30

5.3. Một số quy định về tính khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành. 33

5.4 Hạch toán khấu hao TSCĐ 34

6. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 36

Phần II 37

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 38

I/ Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 38

1. Khái quát lịch sử phát triển của công ty. 38

2. Cơ cấu tổ chức quản lý 38

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á. 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY