Đồ án Tìm hiểu về VB.Net

MỤC LỤC   Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VB.NET I.1 Sơ lược về lịch sử của VB.NET 3 I.2Các thành phần của.Net .4I.2.1.NETServers .4I.2.2.NETFramework . I.2.2.1 Lợi ích của .NET Framework 5 I.2.2.2 Phương pháp làm việc của .NET Framework 6 I.2.2.3 Xây dựng chương trình trong .NET FRAME .7 I.3 Kết nối cơ sở dữ liệu với ADO.NET 1.Tìm hiểu về khái niệm ADO.Net .12 2. Namespace cần thiết để thao tác với Access hoặc SQL .13 3. Connect với Database trong ADO.Net 13 4 .Các biến và cách khai báo biến trong ADO.Net .19 II.3 Khác biệt cơ bản giữa Visual Basic.Net với Visual Basic 6 .0 .24Chương II .KH ẢO S ÁT PTTKHT QU ẢN L Ý TH Ư VI ỆN II.1 Khảo sát .29II.2 Phân tích .30 II.3 Thiết kế .31Chương III . XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN VB.NET  :

MỤC LỤC

Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VB.NET

I.1 Sơ lược về lịch sử của VB.NET 3

I.2Các thành phần của.Net .4

I.2.1.NETServers .4

I.2.2.NETFramework .

I.2.2.1 Lợi ích của .NET Framework 5

I.2.2.2 Phương pháp làm việc của .NET Framework 6

I.2.2.3 Xây dựng chương trình trong .NET FRAME .7

I.3 Kết nối cơ sở dữ liệu với ADO.NET

1.Tìm hiểu về khái niệm ADO.Net .12

2. Namespace cần thiết để thao tác với Access hoặc SQL .13

3. Connect với Database trong ADO.Net 13

4 .Các biến và cách khai báo biến trong ADO.Net .19

II.3 Khác biệt cơ bản giữa Visual Basic.Net với Visual Basic 6 .0 .24

Chương II .KH ẢO S ÁT PTTKHT QU ẢN L Ý TH Ư VI ỆN

II.1 Khảo sát .29

II.2 Phân tích .30 II.3 Thiết kế .31

Chương III . XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN VB.NET

:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY