Đồ án Thiết kế Poligon chế tạo một sản phẩm bê tông cốt thép công suất 30.000 m3/năm

MỤC LỤC

Phần I

Mở đầu và giới thiệu chung

Trang

I.1 Mở đầu 1

I.2 Giới thiệu về mặt bằng nhà máy 3

I.3 Các loại sản phẩm mà nhà máy sản xuất 3

I.4 Yêu cầu đối với nguyên vật liệu dùng để sản xuất các sản phẩm 8

I.5 Tính toán cấp phối bêtông 10

I.6 Kế hoạch sản xuất của nhà máy 18

Phần II

Thiết kế công nghệ

II.1 Tiếp nhận và bảo quản nguyên vật liệu 19

II.1.1. Kho ximăng 22

II.1.2. Kho cốt liệu 29

II.2 Phân xưởng chế tạo hỗn hợp bêtông 37

II.3 Kho thép và phân xưởng thép 48

II.4 Phân xưởng tạo hình 59

I. Tạo hình cọc móng tiết diện vuông 61

II. Tạo hình panel sán dự ứng lực 78

II.5 Kiểm tra chất lượng sản phẩm và bảo quản sản phẩm 93

II.6 An toàn lao động

Phần III

Kiến trúc, điện nước, kinh tế

Chương I : Kiến trúc 101

Chương II : Điện nước 107

Chương III : Hạch toán kinh tế 108

Kết luận 126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY