Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa bột năng suất 20 tấn/ngày

MỤC LỤC Trang1.Tổng quan 11.1. Giới thiệu về sản phẩm 1 1.2. Chọn địa điểm xây dựng phân xưởng 1 2. Quy trình công nghệ 32.1. Chuẩn hóa 52.2. Thanh trùng 52.3. Cô đặc 52.4. Đồng hóa 62.5. Sấy 62.6. Rây 62.7. Bao gói 6 3. Cân bằng vật chất 63.1. Chọn thành phần nguyên liệu và sản phẩm 63.1.1. Chọn thành phần nguyên liệu 63.1.2. Chọn thành phần sản phẩm 73.2. Ước lượng tổn thất qua từng công đoạn 73.3. Tính cân bằng vật chất 8 4. Tính chọn thiết bị 114.1. Thiết bị gia nhiệt 11 4.2. Thiết bị chuẩn hóa 124.3. Thiết bị phối trộn 124.4. Thiết bị thanh trùng 124.5. Thiết bị cô đặc 134.6. Thiết bị đồng hóa 134.7. Thiết bị sấy phun 134.8. Bồn trung gian 144.9. Bồn chứa sữa tươi 144.10. Thiết bị rây 144.11. Thiết bị đóng hộp 144.12. Thiết bị CIP 15 5.Tính năng lượng 155.1. Tính hơi và chọn nồi hơi 155.2. Tính lạnh và chọn máy nén lạnh 175.3. Tính nước và chọn hệ thống cung cấp nước 185.4. Tính điện 18 6. Kết luận 20Tài liệu tham khảo 20Phụ lục 21Phụ lục 1: Lịch làm việc của các thiết bị 21Phụ lục 2: Hình ảnh một số thiết bị máy móc chính 25

MỤC LỤC

Trang

1.Tổng quan 1

1.1. Giới thiệu về sản phẩm 1

1.2. Chọn địa điểm xây dựng phân xưởng 1

2. Quy trình công nghệ 3

2.1. Chuẩn hóa 5

2.2. Thanh trùng 5

2.3. Cô đặc 5

2.4. Đồng hóa 6

2.5. Sấy 6

2.6. Rây 6

2.7. Bao gói 6

3. Cân bằng vật chất 6

3.1. Chọn thành phần nguyên liệu và sản phẩm 6

3.1.1. Chọn thành phần nguyên liệu 6

3.1.2. Chọn thành phần sản phẩm 7

3.2. Ước lượng tổn thất qua từng công đoạn 7

3.3. Tính cân bằng vật chất 8

4. Tính chọn thiết bị 11

4.1. Thiết bị gia nhiệt 11

4.2. Thiết bị chuẩn hóa 12

4.3. Thiết bị phối trộn 12

4.4. Thiết bị thanh trùng 12

4.5. Thiết bị cô đặc 13

4.6. Thiết bị đồng hóa 13

4.7. Thiết bị sấy phun 13

4.8. Bồn trung gian 14

4.9. Bồn chứa sữa tươi 14

4.10. Thiết bị rây 14

4.11. Thiết bị đóng hộp 14

4.12. Thiết bị CIP 15

5.Tính năng lượng 15

5.1. Tính hơi và chọn nồi hơi 15

5.2. Tính lạnh và chọn máy nén lạnh 17

5.3. Tính nước và chọn hệ thống cung cấp nước 18

5.4. Tính điện 18

6. Kết luận 20

Tài liệu tham khảo 20

Phụ lục 21

Phụ lục 1: Lịch làm việc của các thiết bị 21

Phụ lục 2: Hình ảnh một số thiết bị máy móc chính 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY