Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất shortening năng suất 3000 tấn/ năm

MỤC LỤCChương 1: Tổng quan về shortening1.1.Giới thiệu chung về shortening 11.1.1. Lịch sử phát triển của shortening 11.1.2. Tính chất của shortening 3 1.2. Nguyên liệu sản xuất 41.2.1. Nguyên liệu chính 41.2.2. Nguyên liệu phụ 7 1.3. Phân loại shortening 111.3.1. Phân loại theo cấu trúc 111.3.2. Phân loại theo mục đích sử dụng 13 1.4. Chỉ tiêu chung của shortening 18 1.5. Chọn địa điểm xây dựng nhà máy 19Chương 2: Quy trình công nghệ 2.1. Một số quy trình sản xuất shortening 212.1.1. Quy trình sản xuất shortening dạng bán rắn 21 2.1.2. Quy trình sản xuất shortening dạng lỏng 22 2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 23 2.2.1. Phối liệu 23 2.2.2. Bơm trộn 25 2.2.3. Làm lạnh 27 2.2.4. Nhồi nhuyễn 39 2.2.5. Đóng gói 43 2.2.6. Ủ 43 2.2.7. Nóng chảy lại shortening 45 2.3. Chọn quy trình công nghệ áp dụng cho xưởng sản xuất 46Chương 3: Tính cân bằng vật chất 3.1. Chọn thành phần nguyên liệu sản xuất 47 3.2. Ước lượng tổn thất trong sản xuất 473.3. Tính cân bằng vật chất 47Chương 4: Tính tính toán chọn thiết bị 4.1. Thiết bị chính 53 4.2. Thiết bị phụ 55 4.3. Bố trí mặt bằng nhà xưởng 57Chương 5: Tính cân bằng năng lượng 5.1. Tính cấp nhiệt 59 5.2. Tính cấp lạnh 61 5.3. Tính cấp hơi và cấp nước 62 5.4. Tính và chọn nồi hơi, máy cấp lạnh và hệ cấp nước 65 5.5. Tính cấp điện 68 5.6. Tính số công nhân làm việc 70Kết luận 71Phụ lục 72Phụ lục 1: Hình ảnh một số loại shortening.Phụ lục 2: Hình ảnh các thiết bị sản xuất.Tài liệu tham khảo 76

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về shortening

1.1.Giới thiệu chung về shortening 1

1.1.1. Lịch sử phát triển của shortening 1

1.1.2. Tính chất của shortening 3

1.2. Nguyên liệu sản xuất 4

1.2.1. Nguyên liệu chính 4

1.2.2. Nguyên liệu phụ 7

1.3. Phân loại shortening 11

1.3.1. Phân loại theo cấu trúc 11

1.3.2. Phân loại theo mục đích sử dụng 13

1.4. Chỉ tiêu chung của shortening 18

1.5. Chọn địa điểm xây dựng nhà máy 19

Chương 2: Quy trình công nghệ

2.1. Một số quy trình sản xuất shortening 21

2.1.1. Quy trình sản xuất shortening dạng bán rắn 21

2.1.2. Quy trình sản xuất shortening dạng lỏng 22

2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 23

2.2.1. Phối liệu 23

2.2.2. Bơm trộn 25

2.2.3. Làm lạnh 27

2.2.4. Nhồi nhuyễn 39

2.2.5. Đóng gói 43

2.2.6. Ủ 43

2.2.7. Nóng chảy lại shortening 45

2.3. Chọn quy trình công nghệ áp dụng cho xưởng sản xuất 46

Chương 3: Tính cân bằng vật chất

3.1. Chọn thành phần nguyên liệu sản xuất 47

3.2. Ước lượng tổn thất trong sản xuất 47

3.3. Tính cân bằng vật chất 47

Chương 4: Tính tính toán chọn thiết bị

4.1. Thiết bị chính 53

4.2. Thiết bị phụ 55

4.3. Bố trí mặt bằng nhà xưởng 57

Chương 5: Tính cân bằng năng lượng

5.1. Tính cấp nhiệt 59

5.2. Tính cấp lạnh 61

5.3. Tính cấp hơi và cấp nước 62

5.4. Tính và chọn nồi hơi, máy cấp lạnh và hệ cấp nước 65

5.5. Tính cấp điện 68

5.6. Tính số công nhân làm việc 70

Kết luận 71

Phụ lục 72

Phụ lục 1: Hình ảnh một số loại shortening.

Phụ lục 2: Hình ảnh các thiết bị sản xuất.

Tài liệu tham khảo 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY