Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2

I: Giới thiệu chung về MTBE 2

1. Giới thiệu MTBE. [1, 8] 2

2. Tính chất của MTBE [1]. 3

3. Nhu cầu MTBE và tình hình sản xuất MTBE trên thế giới [2] : 5

4. Giá trị kinh tế của sản phẩm MTBE [2]: 8

5. Quá trình vận chuyển và bảo quản MTBE. [1] 8

II. Nguyên liệu và tính chất của nguyên liệu 11

1. Nguyên liệu Iso - buten : 11

2. Nguyên liệu METANOL. [1] 15

III. Tổng hợp qúa trình MTBE 18

1. Cơ Sở Hoá Học, [1]. 18

2. Động học và cơ chế phản ứng , [4]. 19

3. Xúc tác cho quá trình tổng hợp, [5]. 22

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp: 26

IV. Các công nghệ sản xuất MTBE. 27

1. Sản xuất MTBE từ hỗn hợp khí C4 RAFFINAT-1 từ phân xưởng Etylen và từ hỗn hợp FCC - BB từ quá trình Cracking xúc tác. 27

2. Sản xuất MTBE từ khí n - butan, [9, 2]. 32

3. Sản xuất MTBE từ TERT- Butyl Alcol: 42

4. Công nghệ sản xuất mtbe của institut ffrancalsdu petrole [12] 43

5. quá trình tách olefin C4 từ hỗn hợp phản ứng. 45

V. So sánh đánh giá và lựa chọn công nghệ 48

1. So sánh các công nghệ : 48

2. Lựa chọn công nghệ . 49

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ 52

I . Tính cân bằng vật chất : 52

1.Tính cân bằng vật chất chung : 52

2. Cân bằng vật chất cho thiết bị phản ứng : 59

3.Tính cân bằng vật chất cho thiết bị chưng cất . 60

II . Tính cân bằng nhiệt lượng . 61

III . Tính toán thiết bị chính . 66

1.Tính thể tích làm việc của thiết bị phản ứng . 67

2 . Tính kích thước thiết bị phản ứng . 70

3 . Tính toán cơ khí một số chi tiết chủ yếu của thiết bị . 72

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG NHÀ MÁY 77

I . Phân tích địa điểm xây dựng nhà máy [19] 77

1. Các yêu cầu chung . [19] 77

2. Các yêu cầu về khu đất xây dựng nhà máy [19]. 77

3. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường 78

II. Phân tích thiết kế tổng thể nhà máy .[19] 78

1. Nguyên tắc phân vùng 78

2. Các hạng mục công trình 79

3.Các dữ liệu kinh tế kỹ thuật 82

III. Thiết kế nhà xưởng sản xuất 83

1. Ý nghĩa và tác dụng của xây dưng lộ thiên [19 ] 83

2. Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng lộ thiên 84

3. Giải pháp kết cấu khung thép , phân xưởng sản xuất lộ thiên 84

4.Giải pháp bố trí mặt bằng phân xưởng 85

CHƯƠNG IV: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 86

A. An toàn lao động 86

I . Khái quát [18] . 86

1. Nguyên nhân do kỹ thuật 86

2 . Nguyên nhân do tổ chức 86

3 . Nguyên nhân do vệ sinh 86

II Những yêu cầu về phòng chống cháy nổ 87

1. Phòng chống cháy 87

2. Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn gây cháy 87

3. Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn cháy 87

4. Những biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn cháy nổ 88

B - Xử lý khí thải và nước thải 90

I. Xử lý khí thải [20] 90

1 .Ảnh hưởng của môi trường không khí sản xuất . 90

2. Những đặc tính cơ bản của chất độc hại . 90

3. Sự nguy hiểm nổ của khí . 91

4. Những hệ thống hút khí thải cục bộ . 91

II.Xử lý nước thải [21]. 101

1. Phân loại các quá trình và phương pháp xử lý nước thải. 101

2. Kinh phí cho xử lý nước thải . 107

KẾT LUẬN 108

TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY