Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất bột ca cao

Mục lục  TrangDanh mục bảngDanh mục hìnhPhần 1: Tổng quan về nguyên liệu 11.1. Đặc điểm thực vật học cây ca cao 11.2. Các giống ca cao 11.3. Thành phần hóa học của hạt ca cao 21. 4. Đặc tính và vai trò của thành phần hóa học trong hạt ca cao 2Phần 2: Cơ sở chọn địa điểm xây dựng nhà máy 52.1. Quy mô khu công nghiệp 52.2. Điều kiện về nguyên liệu 52.3. Điều kiện về giao thông vận tải 52.4. Điều kiện về cơ sở hạ tầng 62.5. Điều kiện về điện, nước 62.6. Điều kiện về lực lượng lao động 62.7. Điều kiện về thị trường 6Phần 3: Qui trình công nghệ 73.1. Qui trình công nghệ sản xuất bột ca cao 73.2. Thuyết minh qui trình công nghệ 8Phần 4: Tính cân bằng vật chất 104.1. Tính cân bằng vật chất 104.2. Tính theo năng suất nhà máy 13Phần 5: Tính và chọn thiết bị 155.1. Thiết bị làm sạch 155.2. Thiết bị xử lý nhiệt hồng ngoại 155.3. Thiết bị tách vỏ 155.4. Thiết bị kiềm hóa 165.5. Thiết bị rang 165.6. Thiết bị nghiền 175.7. Thiết bị ép bơ 175.8. Thiết bị đánh tơi 185.9. Thiết bị phân loại 185.10. Thiết bị bao gói 195.11. Lịch làm việc của nhà máy 19Phần 6: Tính cân bằng năng lượng 206.1. Cấp nhiệt 206.1.1. Quá trình kiềm hóa 206.1.2. Quá trình rang 216.1.3. Quá trình ép bơ 216.1.4. Tính hơi và chọn nồi hơi 226.2. Làm nguội 256.2.1. Quá trình nghiền 256.2.2. Quá trình đánh tơi 25Phần 7: Tính nước 267.1. Tính nước công nghệ cho quá trình kiềm hóa 267.3. Tính nước sinh hoạt 267.2. Tính nước cho chạy CIP 267.4. Chọn đài nước 27Phần 8: Tính điện 28Phần 9: Kết luận 30Tài liệu tham khảo 31Phụ lục

Mục lục

Trang

Danh mục bảng

Danh mục hình

Phần 1: Tổng quan về nguyên liệu 1

1.1. Đặc điểm thực vật học cây ca cao 1

1.2. Các giống ca cao 1

1.3. Thành phần hóa học của hạt ca cao 2

1. 4. Đặc tính và vai trò của thành phần hóa học trong hạt ca cao 2

Phần 2: Cơ sở chọn địa điểm xây dựng nhà máy 5

2.1. Quy mô khu công nghiệp 5

2.2. Điều kiện về nguyên liệu 5

2.3. Điều kiện về giao thông vận tải 5

2.4. Điều kiện về cơ sở hạ tầng 6

2.5. Điều kiện về điện, nước 6

2.6. Điều kiện về lực lượng lao động 6

2.7. Điều kiện về thị trường 6

Phần 3: Qui trình công nghệ 7

3.1. Qui trình công nghệ sản xuất bột ca cao 7

3.2. Thuyết minh qui trình công nghệ 8

Phần 4: Tính cân bằng vật chất 10

4.1. Tính cân bằng vật chất 10

4.2. Tính theo năng suất nhà máy 13

Phần 5: Tính và chọn thiết bị 15

5.1. Thiết bị làm sạch 15

5.2. Thiết bị xử lý nhiệt hồng ngoại 15

5.3. Thiết bị tách vỏ 15

5.4. Thiết bị kiềm hóa 16

5.5. Thiết bị rang 16

5.6. Thiết bị nghiền 17

5.7. Thiết bị ép bơ 17

5.8. Thiết bị đánh tơi 18

5.9. Thiết bị phân loại 18

5.10. Thiết bị bao gói 19

5.11. Lịch làm việc của nhà máy 19

Phần 6: Tính cân bằng năng lượng 20

6.1. Cấp nhiệt 20

6.1.1. Quá trình kiềm hóa 20

6.1.2. Quá trình rang 21

6.1.3. Quá trình ép bơ 21

6.1.4. Tính hơi và chọn nồi hơi 22

6.2. Làm nguội 25

6.2.1. Quá trình nghiền 25

6.2.2. Quá trình đánh tơi 25

Phần 7: Tính nước 26

7.1. Tính nước công nghệ cho quá trình kiềm hóa 26

7.3. Tính nước sinh hoạt 26

7.2. Tính nước cho chạy CIP 26

7.4. Chọn đài nước 27

Phần 8: Tính điện 28

Phần 9: Kết luận 30

Tài liệu tham khảo 31

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY