Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất nhựa PVC theo phương pháp trùng hợp nhũ tương

Lời mở đầu 4 Phần I : Tổng quan lý thuyết 5

Chương I : Tính chất nguyên liệu 5

I. Lịch sử phát triển của VC 5

II. Tính chất vật lý và ứng dụng của VC 5

III. Tính chất hoá học của VC 6

Chương II : Giới thiệu về quá trình phát triển của PVC 8

I. Quá trình phát triển nhựa PVC trên thế giới 8

II. Sự phát triển ngành công nghiệp nhựa PVC ở việt nam 9

Chương III: Cấu tạo và tính chất của PVC 13

I. Cấu tạo của PVC 13

II. Tính chất của PVC 15

III. Tính chất hoá học của PVC 16

Chương IV: Cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất PVC 18

I. Các phản ứng hoá học 18

II. Động học của quá trình trùng hợp 21

III. Độ trùng hợp và chiều dài mạch phân tử 22

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp 23

Chương V : Các phương pháp sản xuất nhựa PVC 26

I. Các phương pháp sản xuất 26

II. Quá trình sản xuất nhựa PVC 31

III. Giới thiệu một số sơ đồ công nghệ sản xuất 34

Phần II: Tính toán 38

A. Tính cân bằng vật chất 38

I. Tính năng suất trong một ngày làm việc 38

II. Tính cân bằng vật chất cho một tấn sản phẩm 40

III. Cân bằng vật chất cho một mẻ sản phẩm 45

IV. Cân bằng vật chất cho một năm sản xuất 48

B. Tính cân bằng nhiệt lượng 49

I. Cân bằng nhiệt lượng 49

II. Tính lưu lượng nước làm mát 51

III. Tính bề mặt truyền nhiệt 53

IV. Tính lượng nhiệt cấp vào để tăng nhiệt độ đến nhiệt độ trùng hợp 56

V. Tính lưu lượng nước cần đun nóng 59

C. Tính toán thiết bị chính 63

I. Tính thiết bị trùng hợp 63

II. Tính kết cấu của thiết bị phản ứng 67

Phần III : Tính toán cơ khí 74

I. Chọn vật liệu làm thiết bị 74

II. Tính chiều dày áo gia nhiệt 77

III. Tính chọn các kích thước phụ và thiết bị phụ 78

Phần IV: Thiết kế xây dựng 81

I. Giới thiệu chung 81

II. Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng 81

III. Phân tích tổng mặt bằng nhà máy 84

Phần V: An toàn lao động 87

I. Tổ chức đảm bảo an toàn lao động ở nhà máy 87

II. Những nguyên tắc gây ra mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp87

III.Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động 88

Kết luận 90

Tài liệu tham khảo 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY