Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước cho thành phố Tân Tiến

MỤC LỤC  Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG 2 1.1 Sự cần thiết của đồ án 21.2 Mục đích của đồ án 2 1.3 Nhiệm vụ của đồ án 2 1.4 Giới thiệu khu vực cấp nước 2 Chương 2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ  2.1 Tính toán công suất cấp nước cho năm 2038 5 2.2 Lưu lượng nước cấp cho các công trình công cộng 6 2.3 Lưu lượng nước phục vụ tưới cây tưới đường 9 2.4 Lượng nước dùng cho chữa cháy 9 2.5 Lưu lượng nước dành riêng cho nhà máy và rò rỉ 10 Chương 3 XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH ĐÀI VÀ BỂ CHỨA 11  3.1 Chọn chế độ làm việc của trạm bơm cấp II 11 3.2 Xác định dung tích đài nước và bể chứa 12 3.2.1 Dung tích đài 12 3.2.2 Dung tích bể chứa 13 Chương 4 TÍNH TOÁN THỦY LỰC 15  4.1 Tính qdv, qdd, qnút 15 4.2 Tính toán chiều cao đài nước, cột áp công tác của máy bơm 18 4.3 Tính toán đường ống dẫn nước áp lực lớn để đảm bảo an toàn 21 Chương 5 TÍNH TOÁN ÁP LỰC TỰ DO CHO CÁC NÚT TRÊN MẠNG LƯỚI 22  5.1 Trong giờ dùng nước lớn nhất 22 5.2 Trong giờ dùng nước lớn nhất có chữa cháy 24 Chương 6 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 26  TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

MỤC LỤC

Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG 2

1.1 Sự cần thiết của đồ án 2

1.2 Mục đích của đồ án 2

1.3 Nhiệm vụ của đồ án 2

1.4 Giới thiệu khu vực cấp nước 2

Chương 2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

2.1 Tính toán công suất cấp nước cho năm 2038 5

2.2 Lưu lượng nước cấp cho các công trình công cộng 6

2.3 Lưu lượng nước phục vụ tưới cây tưới đường 9

2.4 Lượng nước dùng cho chữa cháy 9

2.5 Lưu lượng nước dành riêng cho nhà máy và rò rỉ 10

Chương 3 XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH ĐÀI VÀ BỂ CHỨA 11

3.1 Chọn chế độ làm việc của trạm bơm cấp II 11

3.2 Xác định dung tích đài nước và bể chứa 12

3.2.1 Dung tích đài 12

3.2.2 Dung tích bể chứa 13

Chương 4 TÍNH TOÁN THỦY LỰC 15

4.1 Tính qdv, qdd, qnút 15

4.2 Tính toán chiều cao đài nước, cột áp công tác của máy bơm 18

4.3 Tính toán đường ống dẫn nước áp lực lớn để đảm bảo an toàn 21

Chương 5 TÍNH TOÁN ÁP LỰC TỰ DO CHO CÁC NÚT TRÊN MẠNG LƯỚI 22

5.1 Trong giờ dùng nước lớn nhất 22

5.2 Trong giờ dùng nước lớn nhất có chữa cháy 24

Chương 6 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY